زاویه ی دید چند لایه ی اول شخص
رمانِ با زاویه دیدِ چند لایه ی اول شخص، ارائه ی طرح پیچیده و افشای ادراک تیپهای مختلف را نشان می دهد. امّا نویسنده باید با دقت و ماهرانه از این شیوه استفاده کند، درغیر این صورت زاویه ی دید، بر داستان تحمیل یا احتمالاً خواننده گیج خواهد شد.
داستان و طرح: وصیتنامه ی مردی ثروتمند را خانواده اش می خواند. مرد برای هر یک از چهار فرزندش یک چهارم نقشه ی گنجی پنجاه میلیون دلاری را به ارث گذاشته است. امّا اگر آنها با هم به دنبالِ گنج نگردند، به این پول گزاف دست نخواهند یافت. خطِ طرح داستان، به نحوه ی جستجوی آنها می پردازد.
در اینجا نویسنده از زاویه دید اول شخص استفاده می کند اما برای بازگویی داستانِ هر یک از برادرها، فصول و صحنه ها را تغییر می دهد. آنها هر کدام داستان فعالیتهای خود، اتفاقاتی را که رخ می دهد و داستان اتحاد، دشمنیها، حرص، شجاعت، وفاداری، خیانت، جاه طلبی و رفتار خشونت آمیز خود راتعریف می کنند و زاویه دیدهای داستان دائماً تغییر می کند.
این شکل از رمان نویسی مشکل است ولی اگر نویسنده از عهده ی نوشتن آن برآید، داستانی جذاب خلق کرده است. هنگامی که نویسنده داستان را از زاویه دید یکی از شخصیتها روایت می کند، برخی یا همه ی شخصیتهای اصلی دیگر، باید در صحنه حضور داشته باشند. اما نویسنده طرح، روابط و حوادث داستان را از دید همین شخصیت ارائه می دهد. و سپس داستان را از زاویه دید شخصیت دیگر بازگو می کند ولی همان طرح و روابط را البته نه به شکل دفعه ی قبل، به نمایش می گذارد. بدین معنی که داستان را این بار کسی که معیارها، اصول اخلاقی، احساسات و تمایلات متفاوتی دارد روایت می کند. و سپس نویسنده زاویه دید برادر سوم را با همان وضعیت و روابط می کاود. اما خواننده بها اختلافهایی پی می برد که حتی خود شخصیتها از آن مطلع نیستند. در این حالت خواننده بیش از شخصیتها می داند. اگر چه هنوز اطلاعات نویسنده بیش از اوست. و باز خواننده نمی داند که نویسنده طرح داستان را چگونه پی ریزی خواهد کرد.
علاوه بر داستان اصلی شخصیتهای منفرد، ایشان داستانهایی فرعی و مربوط به خود نیز دارند. بدین معنی که هر برادر جدا از داستانی که به نقشه و گنج مربوط می شود، داستانی خصوصی هم دارد. این داستانها نیز متقابلاً خواننده را با زندگی و منافع شخصیتهای دیگر و داستانهای ثالثی آشنا می کند.
بنابراین می توان رمان را صرفاً روی زندگی چهار نفر متمرکز کرد و رمانی کوتاه نوشت. و یا رمانهایی دنباله دار و گسترده نوشته که زندگی چهار نفر را که درگیر حوادث بی شمار و در مدت زمانی طولانی از تاریخ هستند، در بر می گیرد.