انسان بمنظور تفكر كردن، انجام كار، تصميم گيري، اداره امور و هر گونه فعاليتي به انرژي نياز دارد. انرژي جسمي، ذهني و هيجاني به منزله سوختي ميباشند كه قدرت خلاقه، انديشيدن و عمل كردن انسان را به حركت وا ميدارند. بنابراين با مديريت انرژي و استفاده بهينه از انرژي دروني، ميتوانيد راندمان و بهره وري خود را ارتقا بخشيد. اما در اين ميان عوامل فراواني وجود دارند كه سبب تخليه انرژي شما گشته و در واقع انرژي شما را هدر ميدهند. تخليه گرهاي انرژي ظرفيت عملكرد شما را كاهش داده و انگيزه و الهامات، كه تعيين كننده يك زندگي كامل و متعادل است، را از شما سلب ميكنند. با شناسايي و حذف اين تخليه گرها خواهيد ديد كه خستگي، رخوت و كسالت از زندگي روزمره شما رخت بر بسته و سرشار از انرژي و طراوت خواهيد شد. بهتر است انرژي خود را صرف مسائل مهمتر، اساسي تر و والاتر زندگي كنيد تا آن را تلف مسايل پيش پا افتاده.

1- نگهداري جزئيات در حافظه. انرژي خود را با به خاطر سپردن تمام جزئيات هدر ندهيد. عوض به خاطر سپردن ليست خريد، قرارهاي ملاقات، نشانيها و شماره تلفنهاي اشخاص آنها را در تلفن همراه و يا دستيار ديجيتال شخصي(PDA) خود ذخيره كنيد و يا برنامه كاري خود را روي كاغذ يادداشت كنيد.

2- فرضيات و برداشتهاي مبهم و غلط از گفته ها، اعمال و واكنشهاي ديگران. تا كنون چند ساعت، چند روز و يا چند ماه انرژي صرف كرده ايد تا منظور واقعي افراد دستگيرتان شود. به اين سناريو توجه كنيد: با يكي از دوستان خود در خيابان روبرو ميشويد، اما وي بي اعتنا به شما از كنارتان عبور ميكند. شما ساعتها به فكر فرو ميرويد كه آيا وي متوجه شما نشده و يا متوجه شده اما به روي خود نياورده. بهتر است براي روشن شدن ابهامات مستقيما مقصود و منظور ديگران را از خودشان سوال كنيد تا حقيقت امر را دريابيد، تا اينكه انرژي خود را بيهوده هدر دهيد. و يا بيهوده براي خود اشتغال ذهني ايجاد نكنيد.

3- تحمل و مدارا كردن عوامل آزار دهنده محيط و يا در روابط. صداي جير جير در، چكه كردن شير آب، رنگ كسالت بار و تكراري اتاق كار و يا اتاق خواب....مدارا كردن و تحمل عوامل آزار دهنده، ناهنجاريها، ناملايمات و حتي بي عدالتي به عنوان يك اخلاق پسنديده در باور مردم رخنه كرده است. ببينيد چه چيزهايي در زندگي شما را آزار داده و يا مخل آسايش تان ميباشند و در اسرع وقت در حذف آن عوامل برآييد. همچنين روابط ناكارآمد، مخرب و ناسالم انرژي شما را بطور كامل تخليه خواهد كرد. با مشكلات و مسائل روابط خود روبرو شويد. يقين داشته باشيد ميزان انرژي كه شما صرف اجتناب از مواجهه با شخص خاصي ميكنيد بسيار بيشتر از رويارويي با آن فرد خواهد بود. همچنين انرژي مثبتي كه در بلند مدت پس از حل اختلافات نصيبتان خواهد شد نيز بسيار محسوس، خوشايند و آرامش بخش است. چنانچه رابطه شما با فردي غير قابل تحمل است و شريك شما اصلاح ناپذير ميباشد، بدون احساس گناه به رابطه خود خاتمه دهيد.

4- بهم ريختگي، بي نظمي و نابساماني. اغراق نيست اگر بگوييم كه مردم دنيا ميليونها ساعت از عمر خود را تلف يافتن اشياء گم شده خود ميكنند. هنگامي كه بدنبال دسته كليد خود ميگرديد و يا ميان انبوهي از اسناد دنبال پرونده خاصي ميگرديد، در واقع انرژي تلف ميكنيد. زندگي خود را سرو سامان دهيد و نظم و ترتيب را در تمام جنبه هاي زندگي خود اعمال كنيد. ضمن آنكه يك محيط مرتب ومنظم به شما آرامش خواهد بخشيد.

5- مراقبت از خود را در اولويت آخر قرار ميدهيد. اين باور كه نيازهاي ديگران را بايستي مقدم بر نيازهاي خود بدانيم نيز غلط است. مثلي است كه چنين ميگويد: "هميشه از فنجان لبريز خود به ديگران بدهيد." اين بدان معناست كه زماني به ديگران كمك كنيد كه خود از يك موجودي و ذخيره كافي بهره مند باشيد. هنگامي كه شما انرژي كافي براي خود نداشته باشيد چگونه قادر خواهيد بود به ديگران انرژي بدهيد؟ وقتي خودتان بيمار و نزار باشيد چگونه خواهيد توانست از ديگري پرستاري كنيد. هميشه از انرژي ذخيره و مازاد خود ديگران را بهره مند سازيد و نه از انرژي مورد نياز خود.

6- عوامل بسيار زيادي نيز وجود دارند كه انرژي شما را بيهوده هدر ميدهند بدون آنكه سودي در پي داشته باشند. مانند: سخن چيني، بدگويي، شايعه پراكني، معاشرت و مصاحبت با افراد منفي باف، خيالبافي، تمركز بر مسائل گذشته، احساسات و افكار منفي، اختلافات حل نشده، كينه ورزي، انتقام جويي، حسرت خوردن ، خشم، اعتياد، ترسها، دلواپسي هاي بي مورد، شغل استرس زا و يا غير دلخواه، تماشاي بيش از حد تلويزيون،آلودگيهاي صوتي و هوا،نداشتن هدف مشخص در زندگي، نداشتن اعتماد بنفس (فرد پيوسته در اضطراب و يا افسردگي بسر ميبرد)، دروغگويي (فرد پيوسته نگران است مبادا دروغش بر ملا گردد)، فريبكاري، كنجكاوي و مداخله در امور ديگران.

7- اينكه تمركز و توجه شما بر چه چيزي معطوف ميگردد بسيار حائز اهميت است، از آنجايي كه تمركز كردن مستلزم صرف انرژي است. تمركز بر مسائل منفي و عبث انرژي شما را تحليل داده و در مقابل تمركز بر موضوعات مثبت و ثمر بخش به شما انرژي ميبخشد. انرژيهاي منفي را حذف كنيد و يا به حداقل برسانيد مانند: ترس، خشم، ياس، شرمساري و گناه. انرژيهاي مثبت را در خود پرورش دهيد مانند: همدردي، شجاعت، گذشت و بخشش، ايمان، صداقت و خوش بيني.

8- يك عامل تخليه گر انرژي بسيار نيرومند معاشرت و مصاحبت با كساني ست كه مدام از شما عيبحويي كرده، تحقيرتان ميكنند و اعتماد بنفس شما را كاهش ميدهند. جدا از مواجهه با اين افراد خودداري كنيد و در عوض با افراد مثبت، خوشبين، مشوق و دلسوز معاشرت كنيد.

9-به دل گرفتن و پذيرش انرژي منفي ديگران كار غلطي است. به ياد داشته باشيد كه انرژي منفي ديگران (اعم از عيب جويي، تهمت، بد دهني، پرخاشگري، انتقاد ناروا) از درون خودشان نشات ميگيرد و به شما ارتباطي ندارد.

10- در صورت نياز از ديگران كمك بطلبيد. درخواست كمك نشانه ضعف و وابستگي نيست.

11-كارهاي روزانه خود را الويت بندي كرده و آنهايي كه غير ضروري ميباشند را از برنامه خود حذف كنيد.

12-مديريت زمان را فرا بگيريد.

13- وضعيت ايستادن، نشستن و خوابيدن خود را اصلاح كنيد. بر خلاف تصور صاف نشستن از لم دادن و قوز كردن به انرژي كمتري نياز دارد.

براي تجديد انرژي از دست رفته و يا بهره مندي از انرژي كافي به چند توصيه زير عمل كنيد:

1-به موسيقي دلخواه خود گوش دهيد.

2-رژيم غذايي متعادل داشته و مولتي ويتامين را در آن بگنجانيد.

3-آب كافي در طي روز بنوشيد.

4-اطراف خود را از افراد حمايت كننده و مثبت پر كنيد.

5-خواب كافي داشته باشيد و به اندازه كافي بخنديد.

6-اشتباهات خود و ديگران را مورد بخشش قرار دهيد.

7-ورزش و فعاليت بدني را فراموش نكنيد.

8-نيازهاي خود را ناديده نگرفته و آنها را سركوب نكنيد.

9-اجازه ندهيد ديگران وقت شما را تلف كنند.

10-با شور و اشتياق"بله" بگوييد و با قاطعيت "نه".

11-مرزهاي مشخصي براي خود و ديگران تعيين كنيد.

12- هدفمند زندگي كنيد.


با انرژي جنسي خود چه كنيم؟

تمايلات جنسي نيز شكلي از انرژي است. آنهم يك انرژي نيرومند و عظيم. همانطور كه مطلع هستيد انرژي را نميتوان از ميان برد و تنها ميتوان شكل آن را تغيير داد. تمايلات جنسي را هيچگونه نميتوان سركوب و از ميان برد چرا كه دير يا زود اين انرژي عظيم و نهفته به شكلي ديگر خود را نمايان ميسازد. زماني هم كه انرژي جنسي سركوب شده ميخواهد خود را به نحوي بروز دهد، معمولا به شكل ناسالم و مخرب اين آزاد سازي انرژي نهفته صورت ميگيريد. برخي انرژي جنسي خود را بي محابا اقناع ميكنند و برخي نيز آن را سركوب ميكنند كه هر دوي اين رويكردها مخرب و نادرست است.

1- اقناع و اطفاء لجام گسيخته تمايلات جنسي منجر به اعتياد جنسي ميگردد كه اختلالات رواني، افسردگي، خشونت، اضطراب، فساد و فحشا را در پي خواهد داشت.

2- سركوب، چشم پوشي، انكار و يا حذف تمايلات جنسي نيز به اندازه اعتياد جنسي مخرب است و اختلالات روحي رواني، افسردگي، اضطراب، فساد و فحشا را بدنبال خواهد داشت.

برخي از افراد نيز بخاطر داشتن ميل جنسي بالا مدام خود را ملامت كرده و احساس شرم و گناه ميكنند.

* شما نبايد خود را بخاطر داشتن ميل جنسي بالا سرزنش كنيد. تمايلات جنسي در تمام انسانها وجود داشته و تنها شدت آن در افراد مختلف متفاوت است.

* افرادي كه انرژي جنسي خود را سركوب ميكنند از خلاقيت، هنر، انگيزه، هدف مشخص، سرزندگي و در كل زندگي سالم بي بهره اند. انرژي جنسي يك سائق ونيروي محرك قوي در انسان است.

* رابطه جنسي يك راهكار كنار آمدن با اضطراب، آلام عاطفي، سوء استفاده هاي جنسي پيشين، فقدان صميميت و يا رفع كسالت نيست.

اگر شما بطور سالم و قانوني قادر باشيد تمايلات جنسي خود را اقناع كنيد كه هيچ اما هنگامي كه نميتوانيد، سردرگم در پي راهي ميگرديد تا اين انرژي را رها سازيد. بمنظور كنار آمدن موقت با اين مسئله:

* بهترين و سالم ترين روش كنار آمدن با تمايلات جنسي در اين شرايط جهت دهي و هدايت، تغيير شكل دادن و والايش انرژي جنسي ميباشد. بدين معني كه شما ميتوانيد اين انرژي عظيم را هدايت كرده و آن را در مسيري والاتر، خلاقانه تر و مفيد تر منحرف كرده و به جريان اندازيد. از اين منبع انرژي سرشار براي دستيابي به اهداف خود، پرداختن به فعاليتهاي ورزشي، تحصيل علم و يا انجام امور روزانه خود بهره گيريد.

انرژي خشم نيز به همين منوال. شما انرژي خشم خود را ميتوانيد با پرخاشگري، بد دهاني، درگيري، آسيب رساندن به اشياء و اموال ديگران تخليه كنيد و يا آن را سركوب كرده و فرو بخوريد تا دچار فشار خون بالا، اضطراب و افسردگي گرديد. و يا ميتوانيد آن را جهت دهي و هدايت كرده و صرف انجام امور روزمره خود كنيد. هنگامي كه شما عصباني ميشويد بطور طبيعي قدرت بدني شما نيز افزايش مي يابد يعني انرژي شما دو چندان ميشود. عوض تخليه ناسالم انرژي خشم، ازاين فرصت استفاده كرده، و از آن در انجام امور روزمره خود سود بريد .


مردمان