رمانهایِ اودیسه وار
هیچ نویسنده نباید بهانه بیاورد که مایه ای برای رمان نویسی ندارد. چون با وجودی که نویسندگان همواره می توانند یکی از انواع رمان: رمان اودیسه ی جوان را بنویسند، این نوع رمان (رمان اودیسه ی جوان) هیچگاه تازگی و عام بودن خود را از دست نمی دهد. رمان اودیسه ی جوان، داستان ماجراهای مرد یا زنِ جوانی است که خانه و کاشانه ی خود را ترک می کند و در سرزمینی در جستجوی خویشتن خویش، حقیقت، خدا یا هویت فردی اش سرگردان می شود.
نویسندگان تاکنون هزاران بار و به صدها شکل مختلف، رمانهای اودیسه وار نوشته اند. الان هم احتمالاً کسی دارد رمانی اودیسه وار می نویسد و همین امروز یکی دیگر از این گونه رمانها چاپ شده است؛ اگر چه ممکن است خواننده های زیادی نداشته باشد یا برعکس، رمانی پرفروش شود. شاید شما نیز فردا رمانی ادویسه وار بنویسید. چرا که همه، زندگی اودیسه وار را تجربه کرده و پشت سر گذاشته اند.
لزومی ندارد برای نوشتن این گونه رمانها، طرحهای عجیب و غریبی پی ریزی کنید تا با خط داستانی عجیبتان متناسب باشد. و باز لازم نیست صحنه ی داستانتان، مکانی خارجی: مثلاً کشوری اروپایی، افریقایی و یا شهر توبوکتو باشد. و حتما نباید دائم در آن قتلی صورت گیرد، صحنه های عشقیِ وقیح باشد، فجایع ملّی رخ دهد و تروریستهای فضایی زیردریاییها حاملِ بمبهای هسته ای را منفجر کنند.
آدمی هیچگاه علاقه اش نسبت به رمانهای اودیسه وار کم نمی شود.
بسیاری از رمانهای بزرگ، اودیسه وار هستند، مثلِ به خانه بنگر فرشته، جنایت و مکافات، نشان سرخ دلیری در جاده، تام جونز، جود گمنام، دیوید کاپرفید، تراژدی امریکایی، کوه جادو و غیره.
با وجود اینکه ساختار، شخصیتها و زمانهای این رمانها با هم فرق داشته اند، همه مضمونی عام داشته اند و احساس خوانندگان را به چنگ گرفته آنها را تغییر داده اند. همه آنها چهره ی تصنعی جوامع را پس زده و اثر مشخصی از خود به جای گذاشته اند. رمانهای اودیسه وار، رمانهای بسیار مهمی هستند. زندگی شما نیز به نحو خاص خود، اودیسه وار و حاصل آن رمانی شرح حال گونه است: مجموعه تجربیاتی زنده که به زبان داستانی برجسته، ترجمه می شود.
باری، هنوز دنیا منتظر خلق رمانهای بزرگ است.