چگونه یک رمان کوتاه بنویسیم
رمان کوتاه یک کار خیالی و از نظر طولانی بودن چیزی بین رمان و داستان است.و تعداد حروف آن بین 20000 تا 50000کلمه و اگر منتشر شود شاید حدود 50 تا 100 صفحه ی چاپ شده باشد .از نظر طول داستان میتواند تمرین خوبی برای نوشتن داستان های طولانی تر قبل از نوشتن یک رمان کامل باشد.
مراحل:
1-فکر بکر ناگهانی کردن:از قبیل دیلوگ با یک گروه اشرافی (Dialogue David Bohm 1996),طرح های ذهنی ,تشکیل دهنده های گرافیکی و نمودار ون.در مورد همه سبک داستان هایی که ممکن است از نوشتن آن لذت ببرید فکر کنید (برای مثال horror).در این مرحله هیچ ایده ای را به هر دلیلی دور نیندازید,آن را به سرعت جایی بنویسید تا بعدآ با آن کلنجار بروید (و یا شاید هم نه ).شما میتوانید در مورد خط داستان فکر کنی, (مقدمه,بحران,اوج وچاره سازی ),ویا با یک ستیز,شخصیت,صحنه پردازی و حتی عنوان مشخصی شروع کنید.
2-سعی کنید آزادانه بنویسید(بطور مثال نوشتن از روی الهامات).اگر ایده های شما با تایپ کردن پیش میروند آن را امتحان کنید.بنویسید تا خلاق شوید,(Creativity by David Bohm 1996),برای شروع کردن هر چیزی را بنویسید تا راه بیفتید.با تم و یا ژانر خود کلنجار روید .این کار را میتوانید با مضمون کردن چیزی در پس زمینه از قبیل موسیقی,ویدئو,بازیهای رایانه ای ,افکتهای صوتی و عکسها انجام دهید تا در حس بروید.اگر ترجیح میدهید,در مورد چیز کاملا متفاوت بنویسید,تنها برای اینکه شروع کنید.
3-یک نبرد بسازید.تقریبا همه ی داستانها,برای اینکه یک ساختار داشته باشند ,به گونه ای بر روی یک جنگ پایه گذاری شده اند.
ساختارهایی که تا کنون مورد احترام بودند اینها را شامل میشوند:
-تخیل در مقابل واقعیت
-مرد/زن/موجود در مقابل حیات.
-مرد/زن/موجود در مقابل انسانها.
-مرد/زن/موجود در مقابل طبیعت.
-مرد/زن/موجود در بر علیه خود.
-مرد/زن/موجود در مقابل جامعه.
-مرد/زن/موجود در مقابل خدا.
-کشور دربرابر کشور.
-نژاد در مقابی نژاد.
-شخص در مقابل بیماری .ُ
-ماهی در برابر دنیای خارج آب(شاید به نوعی مرد/زن/موجود در بر علیه خود.)
-بالغ شدن (شاید به نوعی مرد/زن/موجود در بر علیه خود.)
-برخورد یک پسر با دختر
-برخورد یک پسر با پسر
-برخورد یک دختر با پسر
-بر خورد یک دختر با دختر
-طبیعت دربرابر طبیعت.
-جادو در برابر شخص .
-شخص در برابر جادو.
-دین در مقابل سیاستو
-کودک در مقابل بزرگسال
-برزگسال در مقابل کودک
-عقیده در مقابل عقیده.
-علم در مقابل دین.
-ُمعلم در مقابل دانش آموز.
-دانش آموز در مقابل معلم .
-برخورد دو دنیا.
4-طرح ریزی کنید.اگر طرح کلی سنتی راهی نیست که ذهن شما جوابگوست , ساختار درختی,یادداشت آزاد,عکس ها ,ایندکس کارتها [یه چی تو مایه های فلش کارت]و یا حتی یک wiki برای جمع آوری,مرتب کردن,و بازچینی نوشته ها را امتحان کیند.برای ایده ها و الگوها و یا سازمان دهنده ها
.
5-طرحتان را از طریق فرآیند رفیق/والدین/معلم ,بازبینی کنید.به محض اینکه ایده ای به ذهنتان رسید آن را مرور کنید و با طرحتان ربط دهید.همیشه میتوانید طرح خود را در سراسر فرایند تغیر دهید.آنها را به ترتیب بچینید,بازچینی کنید,در مورد چیزهای بیشتر فکر کنید,و صحنه ها و یا ایده هایی که در خور نیستیند را باطل کنید.
6-نوشتن خود را با ایجاد طرح کلی داستان کوتاه در ذهتن شروع کنید.(برای مثال :مقدمه ای برای شامل کردن صحنه پردازی و شخصیتها,جنگ برپا شده ,بحران منجر به ظهور جنبش و اوج).به خاطر داشته باشید ,نیازی نیست نوشتنان را از ایتدای داستانتان شروع کنید ,و نیازی نیست تا رمان کوتاهتان را از ابتدای داستان شروع کنید.در واقع,دادن یک نگاه اجمالی [جزئی]در مورد آنچه در پیش روست به خواننده روش عالی ای رای ایجاد تعلیق [ایجاد سوال در ذهن خواننده]و ایجاد سرعت فوری است.March Break 2008تقریبا 30 صفحه شامل تحقیقات و کپی های اولیه بود.
7-برای داستنان سرعت حرکت انتخاب کنید .از آن جایی که رمان کوتاه یک کار کوتاه تر است ,نه لزومی دارد که شما همه ی جزئیات را در طی راه توصیف کنید ,نه این که یک حماسه ی فراگیر که به دنبال زندگی کامل شخصیتتان است بنویسید.از کوتاهتر بودن طول داستان به عنوان برتری برای تمرکز بیشتر بر داستان استفاده کنید تا آن را قوی تر و نیرومند تر سازید.در عین حال از چیزهای بیش از حد خاص چشم پوشی نکنید.به اندازه ای کافی به آن جزئیات اضافه کنید تا آن را باور پذییر,خاص و محسوس سازید.
8-داستان خود را با پیشنهادات خواننده ها اصلاح کنید.شما میتوانید این کار را در همان دقیقه که نوشتنات تمام شد انجام دهید.از طوفی دیگر شما میتوانید به کارتان فرصت دهید به طوری به آن با نگاهی تازه بنگریئ.یا اینکه به فرآیند ویرایش به ان اندازه که شایسته است زمان بدهید,حتی اگز به اندازه ای که فرایند نوشتن اولیه جالب است ,نبود.وقتی که آماده اید,از کسی بخواهید تا آن را بخواند و با یک دید تازه و مجزا آن را نقد کنید.
9-داستان را منتشر کنید و یا آن را در 13-2008 ژانویه به گلچین ادبی DSNB ارائه دهید .این کار میتواند شامل تحویل دادن یک کپی به مادرتان برای به شخصه انتشار کردن در وب و یا بنا به تقاضا (بیهوده )ی یک مطبوعات (به لینکهای خارجی مراجعه کنید)باشد,تا کارتان را به ناشر کتاب یا مطبوعات ارائه دهید.حتی اگر به یک چیزهای کوچک فکر میکنید ,اگر در ذهنتان برای رمان کوتاه خود یک شنونده داشته باشید,این کار باعث بهتر شدن داستان شما میشود.

ترفندها:
-جز در حالتی که برای یک ناشر و یا فرجه مینویسید,اگر داستان شما بیشتر و یا کمتر آنچه که برنامه ریزی کرده اید طول کشید اشکالی ندارد.این تنها به این معناست که شما در عوض یا یک داستان کوتاه و یا یک رمان دارید.مهمتر این است که داستان بدون آنکه بیش از حد کش بیابد کامل شود.به داستان خود برسید,نه طول دقیق آن.
-از برگشتن از برنامه تان نترسید,مخصوصا اگر میخواهید تعداد حروفتان خود را افزایش دهید و یا اگر گیر کرده اید.کلمات اضافه به صرف اضافه کردن کلمه نوشته ی شما را ارتقا نمیدهد,اما در یک قطعه با ندازه ی رمان کوتاه درمورد اضافه کردن حالات روانی, کنکاش پس زمینه و و یا زیر-پیرایه ها درنگ نکنید,و یاشخصیت و یا شخصیتهایتان برای مدتی در خود فروببرید.شما حتی میتوانید در مورد وضعیت هوا صحبت کنید .شما نمیدانید چه هنگامی یک زیر-پیرایه [حوادث فرعی در داستان ] و یا گریزهای دیگر چه هنگام به یک تم اصلی برای داستانتان تبدیل میشوند.
-یک زمان را انتخاب کنید و روی آن تمرکز کنید..معمولا برای یک داستان خیالی خواندن زمان گذشته نسبت به حال کمی آسان تر است .
-یک شخص را انتخاب کنید و روی آن تمرکز کنید.یا اول شخص (من )و یا سوم شخص (او ,آنها)را انتخاب کنید.د دوم شخص (شما,تو) انتخاب بهتر باقی مانده برای تعلیم دادن ها است .کتاب "ماجرای خود رو انتخاب کنید"را هنگامی که بچه بودید خواندید را به یاد می آورید؟
-اگر با سوم شخص مینویسید,تصمیم بگیرید که ایا درادامه افکار هر شخص را توضیح میدهید ؟(دانای کل) و یا تنها دورنمایی از از یک شخصیت.
-نام و سایر جزییات شخصیتتان را بنویسید بطوریکه شما در صفحه ی 26 از این متعجب نمیشوید که آیا او مارک (Mark) بود ویا مایک (Mike) که در صفحه ی 4 ظاهر شد.
-به صورت روزمره پیش بروید و در یک زمان ثابت بنویسید.
-یک دفتر چه به همراه داشته باشید تا ایده هایتان به محض به ذهن آمدن شکار کنید.آن را کنار تختان هم به همراه داشته باشید.معمولا ذهن بهترین تداعی آزاد را زمانی داراست که در مرض خوابیدن قرار دارد.
-اگر کتابی خوانده اید و از آن بسیار لذت بردید سعی کنید یک دنباه برای آن بنویسید.اگر موضوعی را بنویسید که به آن عشق میورزید ,در این ضورت رمان کوتاه شما برای خواننده ها جذابتر خواهد شد.
-اگز به دنبال این هستید که این داستان را به یک نمایشنامه ویا فیلمنامه تبدیل کنید , Celtxنرم افزاری رایگان و مفید است.(
مکانی زیبا برای شروع تایپ کردن داستانتان به فرمت text است به گونه ای که دیگر مجبور نیستید که آن را بعدا به نرم افزار Import کنید.

هشدارها:
-سعی کنید همه ی ********** ها را برای اولین پیشنویس از کار بیاندازید [موقع پیش نویس کردن واسه اولین بار چیزی رو حذف نکنید]و از"به هم ریخته شدن"نترسید.یک راه برای انجان آن این است که تا جایی که میتوانید زیاد بنویسید,تا جایی که میتوانید سریع بنویسید.اگر درنهایت بد جلوه داد,شما همیشه میتوانید آن را بعدا ترمیم و میرایش کنید,و یا اینکه آن را کاملا کنار بگذارید و دوباره سعی کنید.ابتدا ایداه هایتان را پیاده کنید.
-دیالوگ بیش از حد وشرح داستان بیش از حد هر دو میتواند داستانتان را با تاخیر بیاندازد.همزمان با اینکه ویرایش میکنید سعی کنید بین این دو تعادل برقرار کنید.
-رمانهای کوتاه مشهورترین و یا پرفروشترین قالب نوشتن نیستند و بسیار یه سختی میتوانند منتشر شوند ولی این به این معنی نیست که شما نوشتن آن را امتحان نکنید.
-پیشنویس هایتان را در فایل های جداگانه ذخیره کنید(برای مثال:پیشنویس 1,پیش نویس 2)و آن را تاریخ بزنید.ممکن است شما تصمیم بگیرید که نسخه ی اخیر پیشنویستان را بیشتر دوست داشید ,تنها موقعی که ان را پاک کرده اید!!!

چیزهایی که به ان نیاز پیدا میکنید:
-تصور
-زمان برای نوشتن
-یک داستان خوب
-پیرنگ[موضوع اصلی]
-شخصیتها
-پیام نهفته در پیرنگ
-طرحهای عاطفی در درون شخصیتها