تشديد رفتارهاي عصبي در افراد براثر زندگي پرتنش شهري

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

به گفته دبيرعلمي هفتمين همايش انجمن روانپزشكان ايران، زندگي پرتنش شهري، رفتارهاي عصبي را در افراد تشديد كرده، اما اين مساله به مفهوم افزايش بيماريهاي رواني در كشور نيست.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر سيد سعيد صدر با اعلام اين خبر، افزود: ترافيك نامنظم، بالا رفتن قيمتها، افزايش جمعيت كه به طور طبيعي سبب افزايش تنش در جامعه ميشود وغيره، مجموعه عواملي هستند كه موجب تشديد علايم عصبي در افراد شده است.

وي با اشاره به پايين آمدن آستانه تحمل افراد بر اثر عوامل فوق تاكيد كرد: اشتغال فكري، اضطراب، نگراني از آينده وعوامل ديگر سبب گسترش رفتارهاي پرخاشگرانه در ميان مردم شده كه مداخلات درماني به صورتهاي دارويي و غير دارويي به افزايش آستانه تحمل افراد كمك ميكند.

دكتر صدر يادآور شد: اختلال در روابط بين فردي مانند گوشهگيري و حالت عكس آن، ارتباط زياد با ديگران (بيماري مانيا)، افت عملكرد شخصي و شغلي، تغيير قواي ذهني، مشغوليات فكري در حدي كه فرد نتواند مسايل روزمره خود را حل كند و مختل شدن خواب و خوراك از شاخصهاي بيماريهاي رواني به شمار ميرود.

وي اضافه كرد: به كساني كه بيمار رواني نبوده، اما به دلايلي همچون شرايط زندگي و سيستمهاي مديريتي اجتماعي دچار اختلالات رفتاري شدهاند ميتوان با مداخلات اجتماعي از قبيل ايجاد احساس امنيت اجتماعي و اقتصادي، فراهم آوردن شرايط فرهنگي و اجتماعي مطلوب و... كمك كرد.

دبيرعلمي هفتمين همايش انجمن روانپزشكان ايران، از آموزش مهارتهاي زندگي به افراد به عنوان راهكار ديگري براي مقابله با تنشهاي روزمره زندگي نام برد.

وي گفت: در هفتمين همايش انجمن روانپزشكان ايران، پروتكل درمان بيماريهاي خلقي ، اضطرابي، نحوه دارو و درمان بيماريهاي رواني شامل بررسي نسخههاي غيرعلمي، مشكلات تجويز دارو، ارتباط روانپزشكي با ساير رشتههاي پزشكي از قبيل قلب، غدد و غيره و نيز مهارتهاي درماني در افراد سالمند، كودكان و افراد پرخطر از نظر تجويز پزشكي (زنان باردار و شيرده) مورد بررسي و تبادل نظر قرار ميگيرد.

گفتني است، هفتمين همايش ساليانه انجمن روانپزشكان ايران در تاريخ 22 تا 25 آبان ماه امسال در تالار امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار ميشود