تبخال قابل درمان است

تبخال، برجستگيهايي قرمزرنگ يا تاولهايي ارغوانيرنگ است كه معمولاً روي لبها يا اطراف دهان بروز ميكند.

تب خال كه ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس(Herpes Simplex Virus) است، ميتواند به ساير نقاط بدن يا ساير افراد سرايت كند. همچنين ميتواند بسيار آزاردهنده باشد، اما تبخال را ميتوان درمان كرد.

اگر علائم شما شديد است و دچار سوزش و خارش لب و تحريك دهان، درد در اطراف دهان، يا تاولهاي كوچك روي دهان كه ميتركند هستيد، استفاده از داروهايي مانند رنگ يدوكسوريدين يا داروي ضد ويروسي آسيكلووير ميتواند به شما تسكين دهد.

تبخال ممكن است براي مدتهاي طولاني پنهان باقي بماند، و برخي افراد ممكن است در اولين سرايت ويروس بيماري، علائمي نشان ندهند.
هواي سرد، آفتاب داغ و تضعيف دستگاه ايمني ممكن است به بروز مكرر تب خال در فرد منجر شود.
پيشگيري از تبخال در كودكان

عوامل معيني ممكن است كودكان را به تبخال حساستر كنند از جمله استرس و قرار گرفتن زياد در معرض نور آفتاب.

اگر سيستم ايمني كودك شما به علت بيماري يا عارضه ديگري ضعيف شده باشد، با احتمال بيشتري ممكن است به تبخال مبتلا شود.

شما ميتوانيد با فراهم آوردن يك رژيم غذايي سالم و متعادل و خواب كافي براي كودكتان از بروز تبخال در او پيشگيري كنيد.

اگر كودكتان گرايش به تبخال زدن دارد، قبلاً از خارج شدن از خانه به پوستش كرم ضد آفتاب بزنيد تا احتمال ابتلا به تبخال كاهش يابد.