اگر قرار است از یک برند معروف ساعت تان را انتخاب کنید سری به سایت برند مربوطه بزنید و شماره سریال مدل هایی که پسندیده اید را یاد داشت و به یکی از نمایندگی های معتبر بروید.

اکثر برندهای معتبر معمولا تا دو سال گارانتی دارند.

همچنین این برندها نام خود را حداقل دو بار روی ساعت و معمولا داخل صفحه و روی قفل حک می کنند.

کارت گارانتی مهر و امضاء شده و پرسیدن خدمات پس از خرید باید اولین سوالی باشد که از نمایندگی دارید.مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش