در خرید گوشی دقت کنید شماره سریال جعبه و گوشی هم خوانی داشته باشد.

گوشی های نو را از نمایندگی ها تهیه کنید.

هنگام خرید گوشی نو حتما به نوع و تاریخ گارانتی دقت کنید طوری که از تاریخ شروع گارانتی بیش از دو هفته نگذشته باشد.

شماره سریال روی گوشی و کارت گارانتی باید هم خوانی داشته باشند.

محل قرار گرفتن سیم کارت و باتری در گوشی نو باید تمیز و بدون خط باشد.

زمان خرید گوشی های دست 2حتما از فروشنده 24ساعت مهلت تست بگیرید...مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش