درمانگرها برای درمان بیماری هایی که ریشه روحی دارند از رنگ نقره ای استفاده می کنند..

این رنگ قدرت نبوغ و خلاقیت و تفکر را در انسان افزایش می دهد.

این قدرت به انسان توانایی پیش گویی و گمان های منتهی به نتیجه را می بخشد...


مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش