تا کنون به این فکر کرده اید که برای فرار از کره خاکی و رفتن به بالاهای آسمان یا در بیان بهتر همان فضا به چه سرعتی نیاز داریم؟

تا کنون به این فکر کرده اید که برای فرار از کره خاکی و رفتن به بالاهای آسمان یا در بیان بهتر همان فضا به چه سرعتی نیاز داریم؟ برای باز کردن بهتر مسئله بهتر است بدانیم برای گریز از جاذبه زمین به سرعتی نیاز دارم که سرعت فرار نام دارد این سرعت برای هر وسیله ای مقداری خاص محاسبه می شود که با یکی از روابط فیزیکی که آن را ذکر خواهیم کرد بدست می آید، از همین رابطه سرعت مورد نیاز برای غلبه به جاذبه زمین برای فضاپیماهای مختلف را بدست می آورند. در این رابطه داریم :این فرمول عبارت می شود از :

- Ve که همان سرعت فرار نام دارد که بر حسب متر بر ثانیه محاسبه می شود.

- G ثابت جهانی گرانش است که مقدار آن برابر 11-10 * 6.67 می باشد.

- M جرم جسم بزرگ بر حسب کیلوگرم می باشد.

- d نیز فاصله مورد نظر بر حسب متر می باشد.

حال برای درک بهتر این فرمول و نحده استفاده از آن مسئله ای ساده و جالب را مورد بررسی قرار می دهیم :

- فضاپیمای آپولو 11 برای ترک زمین به سمت فضا حداقل به چه سرعتی نیاز داشت؟این مقدار سرعت برابر 38624.256 کیلومتر بر ثانیه است و فضانوردان آپولو 11 با چنین سرعتی از زمین خارج شدند که در مقایسه سرعت پیشرفته ترین جت های امروزی مقداری بسیار زیاد است، البته فضانوردان از قبل برای تحمل چنین فشارهایی آموزش های لازم را می بینند و تمرینات و مراحل زیادی را طی می کنند تا در چنین ماموریت های دشواری دچار آسیب نشوند.حال شما نیز می توانید مسئله های زیادی را در این زمینه حل کنید، حتی می توانید محاسبه نمایید که اگر روزی خواستید تنهایی از زمین خارج شوید به چه سرعتی نیاز دارید.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]