دو وزنهبردار کشورمان مدال طلا و نقره دسته 59- کيلوگرمي بازيهاي پاراآسيايي را کسب کردند.

در ادامه بازی های پاراآسیایی ٢٠١4 و رد مسابقات وزنهبرداری، در وزن 5٩- کیلوگرم امیر جعفری ارنگه با مهار وزنه ١٨٨ کیلوگرمی مدال طلا را بر گردن آویخت و رکورد آسیا را دو کیلوگرم افزایش داد.

به نقل از تسنیم، حمزه محمدی دیگر ورزشکار کشورمان در این دسته با بالا بردن وزنه ١٨5 کیلوگرمی مدال نقره را به دست آورد.