موفقيت در هر اقدامي كه شما در زندگي انجام ميدهيد؛ بسته به اين باور دارد كه آيا شما به خود و تواناييهايتان اطمينان داريد يا خير. براي اينكه نقش باور در زندگي شخصي را امتحان كنيد؛ سعي كنيد به تواناييتان در رفع موانع اعتقاد نداشته باشيد و ببينيد آيا در آن صورت پيشرفتي خواهيد كرد يا خير؟
به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگهاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در وبلاگ "انسان بزرگ" به نشاني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در ادامه ميخوانيد: تاريخ سه هزار سالهي زندگي بشر اين حقيقت را ثابت كرده است كه تنها مشخصهي اصلي آنهايي كه به اهدافشان ميرسند؛ اين حقيقت ساده است كه به توانايي انجام كارها و رسيدن به اهدافشان اعتقاد راسخ دارند . ميزان تحصيلات، زن يا مرد بودن، قدرت بدني، هوش، داشتن آشنا و پارتي هيچكدام به اندازهي باور اهميت ندارد .

خود باوري مهمترين اصل در زندگي انسانهاست . فراموش نكنيد مطلوبترين شيوه آن است كه به پيروزي خود اطمينان داشته باشيد .
مشكل بسياري از انسانها اين است كه آنها بدون اينكه خود متوجه باشند، تسليم اين باور شدهاند كه آنها هرگز نميتوانند راه حل مناسبي براي مشكل خود پيدا كنند و به همين دليل بيشتر مردم هنگام مواجه شدن با مشكل، تمايل به تسليم در برابر آن دارند. آنچه مسلم است، اين است كه رويارويي با مشكلات درهمهي افراد يكسان نيست، بعضي افراد در رويارويي با مشكلات به سختي تسليم ميشوند، ولي به عكس عدهي كثيري به سرعت تسليم احساس نااميدي ميشوند . شما خود ميتوانيد انتخاب كنيد كه در كدام گروه قرار بگيريد، پس بخواهيد تا بتوانيد .