آنچه تا کنون از نظر شواهد عینی و علمی به افراد بشر ثابت شده این است که وجود حیات در سایر کرات آسمانی نیز مسلم و محرز و امری حتمی می باشد , ولی در کجا و چگونه, کسی اطلاع کامل ندارد و تنها اتکاء علمی نسل بشر در حال حاضر به برخی از آثار و علائمی است که به صورت امواج یا پدیده های عینی به وقوع پیوسته اند و بشر این حقیقت را قبول کرده که غیر از افراد موجود در سطح کره زمین , موجودات دیگری در سایر کرات دیگر عالم نیز در حال زندگی هستند و محققا , تمدنی پیشرفته تر از افراد کره خاکی را دارا می باشند و دلیل آن نیز مشاهده برخی از سفائن فضایی و یا بشقاب های پرنده و ... در اطراف کره زمین است که وجود و ساخت همین دستگاهها , موید این واقعیت می باشد که آنها دارای تکنولوژی ای به مراتب بهتر و پیشرفته تر از افراد کره زمین می باشند , چون به سرعتی مافوق تصور علمی و عملی , نسبت به علم فیزیک افراد کره خاکی , دست یافته اند که در هر زمان و هر مکان قادر به آمد و شدهایی به محیط زمین هستند و تمامی این شواهد حاکی از این است که در اطاف کره زمین موجودات دیگری که دارای علم و صنعت و دانشی به مراتب پیشرفته تر از افراد این کره خاکی می باشند , در این عالم وجود دارند و زندگی می کنند و امروزه از نظر علمی و یا عینی کسی نمی تواند منکر وجود حقیقت این موجودات در کهکشان ها گردد.
در سال های اخیر در روسیه اتفاقی رخداد که تمام جراید جهان این مطلب را مدت ها در سر مقاله های خود می نوشتند و در اینجا تکرار مختصری از آن می گردد.

در غروب روز تابستان , بسیاری از مردم برای گردش و یا انجام کاری , در میدان سرخ شهر مسکو حضور داشتند , ناگاه مشاهده می کنند که وسیله غول پیکری بدون سر وصدا و به طور ناگهانی در یک قسمت از میدان شهر به زمین نشست و از داخل آن سه سرنشین بلند قدی که شباهت تقریبی به انسان های روی کره زمین را داشتند و هر کدام دارای سه چشم که یکی از چشم ها در قسمت پیشانی و بالای سرشان قرار داشت , با اسلحه ای ناشناخته که از نظر شاهدان عینی مانند لوله بخاری ای بود , از آن خارج شدند , در این موقع کلیه افراد از وحشت , اطراف این وسیله را تخلیه کردند و پا به فرار گذاردند و در فاصله ای دورتر ایستادند و به مشاهده حرکات افرادی که از آن بیرون آمده بودند پرداختند . این سه نفر از وسیله نقلیه خود تا حدی فاصله می گرفتند و در این موقع , میدان تقریبا خالی از جمعیت شده بود و افراد یا در حال فرار بودند و یا در فاصله ای دور از آنان قرار گرفته و حرکات و اعمال آنها را نظاره می کردند . زمانی که این سه نفر در میدان شهر در حال قدم زدن بودند , ناگاه نوجوانی به ین چهارده سال , به سمت آنان حرکت کرد و همه افرادی که در اطراف میدان حضور داشتند شاهد این واقعه بودند . نوجوان وقتی به نزدیکی آنان رسید , یکی از آن سه نفر , اسلحه ای که به شکل لوله بخاری بود را به سوی او گرفت و شلیک کرد , در این موقع دود یا بخار سفید رنگی از دهانه این لوله به چشم همگان رسید و در همین موقع جوانک ناپدید شد و پس از آن هیچ اثری از وی به چشم شاهدین عینی دیگر نرسید که با مشاهده این منظره در این زمان مجددا گروهی از شاهدین شروع به عقب نشینی و فرار نمودند.

پس از چند دقیقه توقف و گردش در میدان , آن سه نفر به سوی وسیله نقلیه خود حرکت کردند و داخل آن شدند و در اندک مدتی از نظر مردم ناپدید گردیدند .

جریان به اطلاع مسئولان کشوری و لشکری روسیه رسید و هواپیماهای شکاری جهت بررسی و پی گیری مطلب فوق , از زمین بلند شده و هر چه به دنبال این وسیله ناشناخته در فضا گردیدند , کوچکترین اثری از آن مشاهده ننمودند و مجبور به فرود بی حاصل در پایگاه خود شدند.

حدود یک ساعت از این واقعه گذشته بود که گروه های تجسس دولتی وارد این میدان می شوند و در صدد شناسایی امواج و نیروهای باقی مانده احتمالی از این وسیله بر آمدند و با وسایل علمی موجود در صدد شناخت اثرات اتمی یا رادیواکتیویته ای که احتمالا از آن وسیله در محل فرود و یا در میدان بجای مانده بود بر می آیند که ناگهان مشاهده می شود , آن جوانی که حدود یک ساعت قبل , در اثر شلیک اسلحه آن فرد ناشناس , ناپدید شده بود به طور ناگهانی در همان محل اولیه , با همان شکل و قیافه اولیه صحیح و سالم ایستاده است, چون در آن میدان هیچ فرد غیر نظامی ای وجود نداشت , این جوان توجه افراد و مسئولین نیروهای انتظامی ونظامی را به خود جلب می کند و افراد دولتی که در میدان حضور داشتند , فورا جوانک را به قرنطینه و آزمایشگاه مخصوصی بردند و از وی آزمایشات جسمی و تحقیقی را به عمل در آوردند , ولی اثری از تشعشعات اتمی یا ... در او وجود نداشت . پس از آزمایشات کامل , جوانک را تحت سوالات مختلفی در مورد چگونگی این رویداد قرار دادند و جوان اظهار داشت . با یکی از دوستانم در میدان حضور داشتیم که ناگاه متوجه شدم جنب و جوشی در میدان به وجود آمد و هر کسی به سمتی در حال دویدن است . پس از مدتی کوتاه نظرم را یک وسیله غول پیکری که در میدان شهر نشسته بود جلب کرد که سه نفر از آن خارج شدند و در میدان حرکت می کردند . ناگاه در من حالت خاصی بوجود آمد , به طوری که احساس کردم بدنم را با نوار پهنی که به تمام قسمت های آن بسته شده بود , به سوی آن سه نفر می کشند . در این موقع هیچگونه اراده و مقاومتی از خود نداشتم و حتی قادر به داد و فریاد کردن هم نبودم , ولی من بدون اراده به سمت آنان کشیده می شدم تا زمانی که حدود چند متری آنان رسیدم , یکی از آن سه نفری که در وسط قرار گرفته بود , لوله ای را که در دست داشت , به سمت من گرفت و دودی از آن خارج شد , سپس حالت من کاملا تغییر یافت , یعنی خود را به حدی سبک حس می کردم که قادر بودم چون پر کاهی در هوا معلق باشم و زمانی که این سه نفر وارد وسیله خود شدند , من هم با آنها بودم تا اینکه آنها میدان را ترک کردند . من در آن حالت هر لحظه می توانستم از میدان اطلاع به دست آورم و آنجا را مشاهده کنم و از سوی دیگر در وسیله آنان باشم . این وسیله ای که آنان سوار بودند دارای تکمه های فراوانی بود و تمام اطراف این وسیله و داخل آن , کاملا گرد بود , امواج نورانی در داخل بدنه آن وسیله در حرکت بودند و این امواج داخل جدار لوله مانند یا قسمت های بخصوص , با چنین مشخصاتی به چشم می خوردند . حرکات این امواج گاهی کوتاه و زمانی بسیار بلند و رنگی بود , یعنی موجی که از یک نقطه شروع می شد , تمام فضای داخل کابین را دور می زد و پس از مدتی حالت دیگری به من دست داد که احساس سنگینی وزن نمودم و زمانی که به طور دقیق به خود خیره شدم , متوجه جسم خویش گشتم و اولین چیزی که برای من چشمگیر بود , وجود جسمی من بود که آن را با دیدگانم مشاهده می کردم و خود را درست در همان نقطه ای که احساس سبکی به من دست داده بود , در روی سطح زمین و وسط میدان یافتم.

از روح استادی که در عوالم روحی به تدریس علوم الهی و کائنات مشغول است در مورد چگونگی حیات در کهکشان ها سوالاتی شده که قسمتی از آن گفتگوها ذیلا درج می گرند.

آیا در کهکشان غیر از کره زمین حیاتی وجود دارد ؟

ایشان در پاسخ فرمودند: بلی خیلی زیاد

آیا بشر روی زمین متمدن تر در بین آنان یافت می شود؟

بله فراوان

از چه نظر تمدن آنان از ما پیشرفته است؟

اگر شما تمدن را در سطح کره زمین فرضا شش هزار سال بدانید . تمدن برخی از کرات کهکشان را می توان ششصد هزار سال یا بیشتر فرض نمود.

آیا ممکن است یکی از این کرات را که از کره زمین پیشرفته تر است نام ببرید؟

بلی ستاره ژینوس که دارای افراد بلندقدتری از مردم کره زمین می باشند . این افراد دارای سه چشم هستند و چشم سوم آنان در قسمت بالای پیشانی و به صورت متحرک است و کلیه اطراف خود را می توانند با این چشم سوم مشاهده کنند

آیا ممکن است یکی از دلایل پیشرفت آنان را نیز بفرمائید؟

بلی یکی از دلایل پیشرفت آنان نسبت به افراد کره زمین در این است که آنان احتیاج به وسیله نقلیه ندارند و در هر زمان که قصد داشته باشند از نقطه ای به نقطه دیگر , در همان ستاره جابجا شوند , در محل اولیه ,خود و وسایل موجود را با دستگاهی بسیار ساده تجزیه کرده و در نقطه دلخواه مجددا ترکیب می کنند و پس از خاتمه کار , همین عمل را بر عکس انجام خواهند داد و به محل اولیه خود یا جای دیگری مراجعت می نمایند و فرق آنها با ارواح در این است که آنها قادر نیستند بدون وسیله از محیط جوی خود خارج شوند , ولی ارواح چنین محدودیتی ندارند.

آیا در سایر کرات , عقب افتاده تر از تمدن بشر نیز یافت می شوند؟

بلی آن هم بسیار زیاد است . در برخی از کرات , نسل افراد بشر هنوز به صورت بدوی و ابتدایی و به صورت گله زندگی می کنند که زن ها در گله وضع حمل کرده و نوزادشان چون حیوانات دنبال آنان به راه می افتند و گاهی نیز قوی ترها به گله ها حمله ور می شوند و برخی از آنان را دریده و می خورند.

آیا در منظومه شمسی حیات وجود دارد و روزی بشر به آن دست خواهد یافت؟

خیر , چون در منظومه شمسی که نزدیکترین منظومه ها نسبت به کره خاکی است و خود زمین نیز جزو آن می باشد , هیچگونه حیاتی در حال حاضر وجود ندارد و به جز برخی از عوالم روحی که آن هم قابل لمس برای بشر نخواهد بود , ضمنا بشر با این سرعت بسیار ناقص و محدودی که در اختیار دارد , هرگز قادر نیست به وجود حیات در سایر کرات کهکشان های عالم دست یابد , مگر این کهروزی موفق گردد تا به سرعت حقیقی و بسیار زیادی دست یابد که آن سرعت هم می بایست به مراتب ما فوق سرعت نور باشد تا اینکه پس از آن بتواند به حرکت و اکتشاف در کهکشانها دست یابد.


منبع : کتاب کلیات علوم روحی