دلیل استقبال جهانی از "کوری" انسانی بودن آن است
مترجم رمان "کوری" ساراماگو درباره دلایل استقبال جهانی از آن گفت: مردم جوامع مختلف شاهد فروریختن پایههای خانواده و سقوط اخلاقی هستند و این همان چیزهایی است که ساراماگو در رمان انسانی "کوری" به آنها پرداخته است.
به گزارش خبرنگار مهر، آنگونه که بنیاد ژوزه ساراماگو اعلام کرده، این نویسنده پرتغالی برنده جایزه ادبی نوبل (سال 1998) که روز 18 ژوئن (28 خرداد) در 87 سالگی درگذشت، دقایقی پیش از مرگ از و در آرامش و متانت کامل از همسرش "پیلار" - که یک روزنامهنگار اسپانیایی است - و نیز دختر همسر اولش خداحافظی کرده بود. ساراماگو دقایقی بعد برای همیشه خاموش شد.
به همین بهانه با مینو مشیری مترجم رمان "کوری" مشهورترین اثر این نویسده نامدار پرتغالی به گفتگو پرداختیم.
وی در این مصاحبه درگذشت ساراماگو را حادثهای باورنکردنی برای جهان ادبیات دانست و گفت: او بیتردید از اثرگذارترین و خلاقترین نویسندگان عصر ما بود.
مشیری افزود: ساراماگو آدمی فوقالعاده صریحاللهجه و رکگو بود که البته این با سلیقه افراد در جهان و منجمله کشور او پرتغال جور درنمیآمد؛ نمیتوان همیشه حقیقت را گفت و به کسی برنخورد.
این مترجم با اشاره به مقاطع مختلف زندگی ساراماگو اضافه کرد: باورهای سیاسی او باعث شد که مملکتش را به قهر ترک کند و به جزیره کوچک لانزاروته (در مجمعالجزایر قناری) برود و تا پایان عمرش هم آنجا بماند.
مشیری که در حال ترجمه تازهترین کتاب ساراماگو با عنوان "یادداشتهای رایانهای" است، گفت: البته ساراماگو برای نوشتن این کتاب خودش پشت کامپیوتر نمینشست بلکه تقریباً به صورت روزانه مطالبی را مینوشت و آنها را به دو نفری میداد که وبلاگش را به روز میکردند . آنها هم مطالب مذکور را در وبلاگش منتشر میکردند.
وی افزود: دید ساراماگو انتقادی و طبعش سازشناپذیر بود و حرفش را همیشه به صراحت میزد و به خاطر تعهدش به چنان شهرت عالمگیری رسیده بود که هر چه میخواست، مینوشت و چاپ هم میشد.
مترجم "کوری" که اخیراً برای پانزدهمین بار در ایران چاپ شد، درباره دلایل استقبال جهانی از این رمان، با اشاره به نبود زمان و مکانی معین در داستان آن، گفت: سردرگمی بشر امروز و فروریختن پایههای خانواده و سقوط اخلاقی را مردم همه جوامع احساس میکنند و این همان چیزهایی است که ساراماگو در کوری به آنها پرداخته است.
مشیری ادامه داد: رمان کوری با اینکه متنی دشوار و در واقع فلسفی دارد، به خاطر همان مسائلی که اشاره شد، مورد استقبال قرار گرفته و همه با آن احساس همذاتپنداری میکنند و فکر میکنند داستان زندگی خودشان را میخوانند.
وی گفت: در این کتاب مهمترین مسئله انسانیت است و ساراماگو یک انسانگرای تمامعیار است.

"کوری" با سه ترجمه مجزای مینو مشیری، مهدی غبرائی و اسدالله امرایی، " تاریخ محاصره لیسبون" ، "همه نامها" و "سالمرگ ریکاردوریش" هر سه با تر جمه عباس پژمان ، "بلم سنگی " با ترجمه غبرائی و " قصه جزیره ناشناخته" با بازگردان محبوبه بدیعی از جمله آتار این نویسنده فقید هستند که در ایران منتشر شده اند.