قهرمان افسانهاي مسابقات اتومبيلراني فرمول يک از کما خارج شد.

میشاییل شوماخر، قهرمان افسانهای مسابقات فرمول یک جهان پس از حادثهای که چند ماه قبل در پیست اسکی «مریبل» در جنوب فرانسه برای او پیش آمد به کما رفت.

به نقل از تسنیم، روز گذشته یکی از خبرنگاران اختصاصی مسابقات فرمول یک از قول پسر شوماخر به رادیو فرانسه اعلام کرد که قهرمان هفت دوره مسابقات F1 خیلی آرام از خواب بیدار شده است!

در حال حاضر 15 پزشک، پرستار و فیزیوتراپیست آموزش دیده با تجهیزات کامل به صورت تمام وقت مراقب قهرمان سابق تیم فِراری هستند تا شاید او روزی بتواند دوباره روی پاهای خودش بایستد.