رييس انجمن دندانپزشكان استان اصفهان گفت : خشكي دهان مانع خودشويي و پاك شدن پلاكهاي ميكروبي از روي دندانها شده و روند پوسيدگي دندانها را تسريع ميكند.

دكتر "كوروش رحيمي " روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرناافزود:
بزرگترين عامل بيماريهاي لثه و دندان در افراد، تجمع پلاكهاي ميكروبي است، بنابراين جريان بزاق تا حدي نسبت بهرفعاين پلاكها كمك كرده و مانع پوسيدگي دندانها ميشود.

وي اظهار داشت: مصرف برخي از داروها چون داروهاي ضد افسردگي و آلزايمر و همچنين داروهاي خوابآورودرمانكننده بيماريهاي عصبي و عضلاني و نيز برخي از داروهاي بيماريهاي قلبي و عروقي از عوامل خشكي دهان به شمار ميآيند.

رحيمي، با اشاره به اينكه عواملي همچون كم كاري غدد بزاقي و بالا رفتن سن نيز در خشكي دهان بيتاثير نيستند، گفت: از آنجا كه سالمندان در به كارگيري مسواك و نخ دندان ناتوان و كم حوصلهاند ميتوانند، از دهانشويههاي حاوي بزاق مصنوعي در رفع اين معضل استفاده كنند.

اين دندانپزشك بابيان اين كه نوشيدن دائم مايعات ميتواند از خشك شدن دهان جلوگيري كند،افزود: براي پاكسازي كامل دندانها و جلوگيري از پوسيدگي آنها ضروري است كه روزانه علاوه بر مسواك، نخ دندان رانيزاستفاده شود.

وي اضافه كرد: استفاده از شوينده دهان، ليموترش و عرق نعنا ميتواند در رفع بد بوي دهان موثر باشد.