بهداد سليمي تنها ورزشکار ايراني بود که توانست در بازيهاي آسيايي 2014 رکورد اين بازيها را بشکند.

بازیهای آسیایی 2014 در حالی امروز به پایان رسید که کاروان ورزش ایران با وجود کسب یک مدال طلای بیشتر نسبت به دوره گذشته، در ردهبندی یک پله نزول کرد.

به گزارش فارس، طبق روال ادوار گذشته باز هم در این رقابتها رکوردشکنیهایی صورت گرفت که در این بین ورزشکاران چین با 68 بار رکوردشکنی جهان، آسیا و این بازیها در صدر قرار گرفتند و ورزشکاران کرهشمالی نیز با 26 بار رکوردشکنی در این جدول دوم شدند.

کشورهای تایوان، کرهجنوبی، ژاپن و قزاقستان به ترتیب با 16، 15، 13 و 9 بار رکوردشکنی جهان، آسیا و بازیهای آسیایی در این جدول در مکانهای بعدی قرار گرفتند.

از کشورمان نیز بهداد سلیمی تنها ورزشکار ایرانی بود که توانست رکورد این بازیها را در فوق سنگین رشته وزنهبرداری ارتقا دهد.

سلیمی یک بار در حرکات یکضرب و دو بار در دوضرب و مجموع و در مجموع 5 بار رکورد بازیهای آسیایی در فوق سنگین وزنهبرداری را شکست.