بانوي تکواندوکار 73+ کيلوگرم کشورمان در فينال اين وزن شکست خورد و نقره گرفت.

اکرم خدابنده تکواندوکار وزن 73+ کیلوگرم بانوان کشورمان که با پیروزی در مرحله نیمهنهایی مقابل حریف ماکائویی خود به فینال رسیده بود، در فینال در مبارزه با حریفی از چین 10 بر 8 شکست خورد و نقره گرفت.

خدابنده در اولین گام راهی مرحله نیمهنهایی شده و مدال برنزش را قطعی کرده بود، در دومین مبارزه خود به مصاف جونان وانگ از ماکائو رفت و توانست با شکست این تکواندوکار به دیدار فینال برسد.

وی در اولین مبارزه خود در مصاف با داوین سورن از کامبوج توانسته بود حریفش را 8 بر یک شکست دهد.