گروه بینالملل: مقامات ورزشی عمان از کشورهای اسلامی خواست تادر کنار هم نسبت به ممنوعیت حجاب در رقابتهای جهانی و آسیایی اعتراض کنند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از روزنامه الکترونیک البلد، عمان از تمام کشورهای اسلامی خواست تا برای درخواست تجدیدنظر درخصوص قانون منع حجاب بازیکنان در رقابتهای جهانی و آسیایی همکاری کنند.
بازیهای آسیایی اینچئون 2014 با شعار «تنوع در اینجا میدرخشد» این درحالی است که تیم بسکتبال بانوان قطر به دلیل قانون منع حجاب اجازه ورود به زمین پیدا نکرد، لذا از بازی انصراف داد.

«سعدا سلیم الاسماعیلی»، با اشاره به اینکه واکنش قطریها به موقع و سنجیده بوده است، از این اقدام تیم قطر قدردانی و اعلام کرد که عمان از تصمیم آنها حمایت خواهد کرد.

الاسماعیلی گفت: تمام کشورهای مسلمان باید پیام خود را به مقامات جهانی برسانند، حجاب بازیکنان قطر بهصورتی بود که به هیچ یک از آنها آسیبی نمیرساند. اکنون میتوان مدلهای لباس بازیکنان را به صورتی طراحی کرد که مناسب این مسابقات باشد.

این مقام ورزشی عمان افزود: برای حذف نگرانیها درخصوص سلامت بازیکنان، مقامات بینالمللی باید قوانین و مقررات جدیدی را در خصوص لباس بازیکنان مسلمان وضع کنند تا هر تیم شرکتکننده در رقابتها بتواند بر اساس معیارهای اسلامی خودش، لباس خاص خود را طراحی کند.

وی با بیان اینکه تمام کشورهای مسلمان باید از این تصمیم قطر پیروی کنند، خاطرنشان کرد: این دعوت میتواند تغییری را ایجاد کند؛ همانطور که دیدیم فیفا بهطور رسمی پوشش سر به دلایل مذهبی را برای رقابتهای فوتبال پس از درخواستهای مکرر کشورهای مسلمان تأیید کرد.