وزنهبردار دسته 85 کيلوگرم کشورمان به مدال نقره بازيهاي آسيايي دست يافت.

در ادامه رقابتهای وزنهبرداری بازیهای آسیایی، امروز در دسته 85 کیلو 8 وزنهبردار به رقابت پرداختند که کیانوش رستمی با ثبت حد نصاب 380 کیلوگرم در مجموع مدال نقره این دسته را از آن خود کرد.

کیانوش رستمی که با 172 کیلوگرم در یکضرب به کار خود پایان داده بود در حرکت نخست دوضرب خود موفق به مهار وزنه 208 کیلوگرمی شد، اما در حرکت دوم وزنه 212 کیلوگرمی را انداخت. رستمی در حرکت سومش موفق به مهار وزنه 212 نشد.

وزنهبردار چین هم با مجموع 381 کیلوگرم قهرمان شد و نماینده ازبکستان با 369 کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد.

رسول تقیان، دیگر نماینده کشورمان در این دسته که با 163 کیلوگرم به کار خود در حرکات یکضرب پایان داده بود در نخستین انتخاب خود در حرکت دوضرب وزنه 197 کیلویی را بالای سر بُرد. وی در دومین تلاش خود نیز وزنه 205 کیلوگرمی را مهار کرد، اما در بار سوم موفق به مهار وزنه 210 کیلوگرمی نشد تا با مجموع 368 کیلوگرم و کسب عنوان چهارم به کار خود در این مسابقات پایان بدهد.

نتایج حرکات یکضرب نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

رسول تقیان در نخستین انتخاب خود وزنه 158 کیلویی را بالای سر برد. وی همچنین در دومین وزنه خود 163 کیلو را انتخاب کرد که موفق نشد آن را مهار کند، اما در بار سوم این وزنه را بالای سر برد.

کیانوش رستمی در انتخاب اول خود وزنه 166 کیلو را نتوانست بالای سر ببرد. وی در وزنه دوم خود 166 کیلو را دوباره انتخاب کرد و موفق به مهار آن شد. وی همچنین در مهار وزنه سوم (172 کیلو) موفق عمل کرد تا در پایان حرکات یکضرب صدرنشین شود. تقیان نیز در رده چهارم حرکات یک ضرب قرار گرفت.