جراحي تومور مغزي بدون شكافتن جمجمه با موفقيت در يزد انجام شد

يزد ، خبرگزاري جمهوري اسلامي

نخستينبار در استان يزد جراحي تومور مغزي، بدون شكافتن جمجمهبا موفقيت در بيمارستان شهيد "صدوقي " يزد انجام شد.

پزشك متخصص جراحي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي يزد دراين زمينه گفت:
در اين روش ، غده " آدنوم هيپوفيز " از طريق اندوسكوپي و از راه سينوس از داخل جمجعه يك بيمار برداشته شد.

دكتر " تورج يزدي " روز يكشنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: در اين عمل ، غده تومور، بدون عمل جراحي و شكافتن جمجمه از طريق سوراخهاي بيني بيمار بيرون آورده شد.

وي با بيان اينكه اين نوع جراحي نياز به بخيه ندارد، اظهار داشت: اين روش از خونريزي بيمار جلوگيري ميكند و موجب كاهش درد شده و تركيب صورت نيز به هم نميخورد.

يزدي ، اختلال بيناييو كاهش ميدان ديد را از جمله علائم بيماران مبتلا به تومور مغزي ذكر كرد و گفت: ترشح هورموني از عوارض اين نوع بيماري است.

وي تصريح كرد: وجود تومور در مغز انسان موجب قطع عادت ماهيانه و ترشح از سينهها در زنان و در برخي موارد موجب رشد بيني و بزرگي صورت و ترشح بيش از حد هورمون تيروئيد در انسان نيز ميشود.

يزدي با بيان اينكه حجم تومورها در بيماران متفاوتاست، اظهار داشت: علت وجود تومورها كه نوعي غده است ناشناخته مانده است.

اين جراح گفت: تومور در كف جمجمه انسان ايجاد ميشود و پيشتر عمل جراحي آن به روش شكافتن جمجمه و يا شكاف در زير لب بيمار انجام ميشد