بالاخره بعد از مدتها و به پیشنهاد یکی از کاربران فعال انجمن ترکیب انجمن تا حدود قابل توجهی تغییر کرد(البته نه دقیقا همانی که ان دوست عزیز پیشنهاد کرده بودند) ...

حال شایسته است که دوستان هم نظرشان را از این بابت که این حرکت چگونه بوده خوب یا بد یا تاثیری نداشته است بدهند و در صورتیکه پیشنهاد یا انتقادی دارند در بخش مربوطه مطرح نمایند تا بررسی شود 8)