تيم ملي کشتي جوانان کشورمان عنوان قهرماني رقابتهاي جهاني را به خود اختصاص داد.

در پايان رقابتهاي کشتي آزاد قهرماني جوانان جهان که روزهاي شنبه و يکشنبه در شهر زاگرب کرواسي برگزار شد که تيم ايران با کسب 3 مدال طلا توسط ايمان صادقي در وزن 60 کيلوگرم، حسن يزداني در 66 کيلوگرم و عليرضا کريمي در 84 کيلوگرم صاحب مدال طلا شد. صابر خانجاني، رضا مظفري و امين طاهري هم در اوزان 50، 74 و 120 کيلوگرم صاحب مدال برنز شدند. پدرام جمشيدي هم در 96 کيلو پنجم شد. رضا اطري در 55 کيلوگرم به عنوان هفتمي بسنده کرد.

به نقل از فارس، بدين ترتيب تيم ايران با کسب 60 امتياز و پس از 19 سال (1995 ميلادي) مقتدرانه قهرمان جهان شد.