برنامه هایی مثل Regedit و Msconfig را میHttpتوان از طريق كادر محاوره ای Run و بدون نوشتن مسیر آن ها اجرا كرد. اما برای اجرای سایر برنامه ها، باید یك كلید به رجیستری اضافه كنیم.
مسیر زیر را دنبال كنید:

HKEY-LOCAL-MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ App Paths
حالا یك كلید كه نام آن همان نام فایل اجرایی است، اضافه كنید. برای مثال Myprog.exe . مقدار آن را برابر آدرس كامل برنامه قرار دهید، در مثال ما C:\Program Files\Myprog\Myprog.exe . همچنین می بایست یك String Value ایجاد كنید كه آدرس آن فقط قسمتی از محل مورد نظر شماست كه در مثال ما این آدرس می باشد: C:\Program Files\MyProg