با این کار متن کنار ساعت ویندوزخود را تغییر خواهید داد ! 1- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید . 2- به کلید زیر بروید: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Internation 3- داده ای رشته ای با عنوان S1159 ایجاد کرده(در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد)و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید . 4- داده رشته ای دیگر با عنوان S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید . توجه کنید که درویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید .