نشریه عصر شبکه - آيا كامپيوتر من ويروسي شده است؟ اين سوالي است كه كاربران زيادي هنگام كار با ويندوز از خود خواهند پرسيد. در اين شماره ما مي*خواهيم به طور ساده و از طريق نمودار شما را راهنمايي كنيم كه چگونه متوجه شويد ويروسي* شده*ايد يا خير؟