اینطوری سرعت دانلود 50برابر میشود

چگونه سرعت دانلود را ۵۰ برابر اضافه کنیم؟ اگر تمایل دارید که سرعت دانلودتان زیاد شود، برای افزایش سرعت دانلود سیستم خود باید مراحل ذیل را انجام دهید.

مطمئنا بارها برای شما اتفاق افتاده که در برای دانلود فایلی از اینترنت به دلیل سرعت پایین دانلود به مشکل برخورده اید، در اینجا ما پیشنهادی برای شما داریم.
برای افزایش سرعت دانلود سیستم خود باید مراحل ذیل را انجام دهید:
1- روی دسکتاپ راست کلیک کنید و پروپرتیز رو انتخاب نمایید.
2- به پوشه دسکتاپ بروید و cousitimens desktop را انتخاب کنید.
3- در سربرگ وب به پروپرتیز بروید.
4- در پوشه دانلود limit hard diskusges for tjis page to رو فعال کنید و عدد 500 را به 1000 تبدیل کنید.

.