حساسيت تنفسي (Allergic Rhinitis)
رينيت به معني التهاب بيني است و به دو صورت ديده ميشود :
1 – حاد و شديد، 2 – حساسيتي (آلرژيك).
شايعترين علت رينيت حاد ، سرماخوردگي معمولي است كه در نوشتاري ديگر به طور كامل در اين مورد صحبت خواهيم كرد. در اين مقاله نوع حساسيتي را كه به آن تب يونجه (Hay fever) هم ميگويند، بررسي ميكنيم.

تب يونجه:
نوعي بيماري است كه ممكن است بسياري از افراد به گونهاي به آن دچار باشند . اين بيماري ميتواند به صورت حاد و فصلي يا مزمن و هميشگي ديده ميشود.

نشانههاي بيماري:

عبارتند از : گرفتگي بيني ، آبريزش رقيق و شفاف ( و گاهي سبز رنگ ) از بيني به طور برگشتپذير ، خارش بيني و يا گاهي اوقات خارش چشمها، اشكريزش، سردرد در ناحيه پيشاني.

بيشتر بيماران مبتلا به تب يونجه از سرماخوردگيهاي مكرر و فراوان شكايت دارند ولي در حقيقت اين عوارض بيشتر نشانههاي تب يونجه است تا سرماخوردگي . نوع فصلي بيماري به وسيله گرده گياهان ، گلها ، درختان و علفها ايجاد شده و هفتهها ادامه مييابد ، سپس ناپديد گشته و سال ديگر دوباره برميگردد. نوع هميشگي ممكن است به صورت متناوب پديدار شده يا اين كه نشانههاي آن هميشه وجود داشته باشد. از علل آن ميتوان به حساسيت نسبت به گرد و غبار خانگي ، روزنامه، پشم و پر، تنباكو و پارهاي از خوراكيها اشاره كرد. نشانهها در اين نوع خفيفتر از گونه فصلي بوده ولي درمان آن مشكلتر است زيرا تعيين ماده حساسيتزا سختتر است.

درمان:
بهترين درمان ، يافتن ماده حساسيتزا ( آلرژن ) و زدودن هميشگي آن از محيط زندگي بيمار است. چنانچه اين روش سخت باشد، آزمون پوستي انجام ميشود . بدين صورت كه يك سري مواد حساسيتزا را بر روي پوست آزمايش ميكنند تا عامل حساسيتزا مشخص گردد. سپس روش حساسيت زدايي انجام ميشود. در اين روش مقدار بسيار كمي از ماده حساسيتزا را به بيمار تزريق كرده و كم كم ميزان آن ماده را در هر تزريق پوستي بيشتر و بيشتر ميكنند تا بدن بيمار به تدريج در برابر آن ماده پادتن توليد نموده و نسبت به آن مقاوم گردد (اين روش در حقيقت نوعي واكسيناسيون است).

رعايت موارد زير براي كاستن از نشانههاي بيماري سودمند خواهد بود :
1) وسايل خانگي را كه روكشي پشمي دارند (مانند مبل و صندلي ) پوشانده و از پتو و پوشاك پشمي (مانند موهر) استفاده نكنيد، بالش و تشك خود را با پارچه هاي پلاستيكي بپوشانيد .
2) از خوردن كاكائو، تخم مرغ، شكلات، گوجه فرنگي و پفك تا حد امكان خودداري كنيد.
3) از ورود به محيط هاي آلوده به گرد و غبار پرهيز كرده و سيستم تهويه مناسب براي خانه فراهم كنيد، خانه را با جارو برقي جارو كنيد.
4) از لوازم آرايشي غیراستاندارد استفاده نكنيد.
5) جانوران خانگي را از محيط زندگي خود دور كنيد.
6) از بو نمودن گل خودداري كرده و گياهاني را كه نسبت به آنها حساسيت داريد در خانه پرورش ندهيد.
7) از داروهاي ضد هيستاميني و در موارد شديد از داروهاي استروئيدي، زير نظر پزشك نيز ميتوان بهره گرفت. شستشوي روزانه بيني با محلول نمكي نيز پيشنهاد مي شود . مؤثرترين داروي پيشگيري كننده افشانه (اسپري) كرومولين سديم ميباشد .