براي سلامت خودتان هم كه شده همين حالادست از لجاجت برداريد. هيچ كس نمي تواند بگويد، بخشيدن آسان است. بويژه اگر فردي عميقاً شما را آزرده باشد، بخشيدنش بسيار مشكل خواهد بود. اما بايد بدانيم بخشش امكان پذير است و بطور معجزه آسايي براي سلامت روح و جسم مفيد.
دكتر «فردريك لاسكين» نويسنده كتاب «ببخش براي خوبي» مي گويد: تحقيقات نشان داده است افرادي كه مي بخشند، افسردگي، خشم و استرس كمتري دارند و اميدشان به آينده بيشتر است.
بنابراين از فرسودگي سيستم دفاعي بدنشان كاسته مي شود، اشك ها ذخيره مي شود و فرد احساس سرزندگي بيشتري مي كند. حال ببينيم چگونه اين معالجه را آغاز كنيم.
۱- خونسردي خود را حفظ كنيد
براي غلبه بر خشم خود، راهكارهاي ساده مديريت استرس را امتحان كنيد. چند نفس عميق بكشيد و به چيز هايي كه شما را خوشحال مي كند و برايتان لذت بخش است فكر كنيد. مانند يك صحنه زيبا از طبيعت تا فكر درباره فردي كه دوستش داريد.
۲- هرگز منتظر معذرت خواهي نباشيد
اكثر اوقات افرادي كه به شما صدمه مي رسانند و شما را ناراحت مي كنند، اصلاً قصد عذرخواهي ندارند. حتي ممكن است از روي قصد و نيت بخواهند شما را ناراحت كنند، يا اين كه ديدشان نسبت به مسائل با شما يكسان نيست. بنابراين اگر شما بخواهيد منتظر شنيدن معذرت خواهي آنها باشيد، ممكن است مجبور شويد دوران انتظار طولاني و وحشتناكي را پشت سر بگذاريد. اين موضوع را در ذهن خود نگه داريد كه بخشش الزاماً به معناي آشتي با فردي كه شما را ناراحت كرده يا چشم پوشي از اشتباه او نيست.
۳- كنترل خود را به دست بخش انتقام گيرنده ذهن ندهيد
به جاي اين كه روي احساسات جريحه دار شده خود تمركز كنيد، ياد بگيريد كه به عشق، زيبايي و محبت هاي اطراف خود توجه كنيد.
۴- سعي كنيد گاهي از ديد ديگران به مسائل نگاه كنيد
اگر گاهي اوقات با فرد مورد نظر همدردي كنيد، ممكن است متوجه شويد كه او اين كار را از روي ناداني، ترس و يا حتي عشق انجام داده است.
۵- فوايد بخشش را بشناسيد
مطالعات نشان مي دهد افرادي كه قدرت بخشش ديگران را دارند پرانرژي تر هستند. علاوه بر اين اشتهاي بهتر و الگو هاي خواب بهتري دارند.
۶- فراموش نكنيد كه خود را نيز بايد ببخشيد
براي برخي از افراد، بخشيدن خودشان، بزرگ ترين جدال و چالش است. اما فراموش نكنيد كه اگر قادر به بخشش خود نباشيد، اعتماد به نفس خود را از دست خواهيد داد.