ويتامين دي خطر مرگ ومير ناشي از سرطان روده را كاهش ميدهد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

محققان اعلام كردند: احتمال مرگ ومير ناشي از سرطان روده - راست روده در افرادي كه مقدار بيشتري ويتامين D مصرف ميكنند، به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محققان از بررسي نتايج چندين پژوهش به تاثيرات محافظتي مصرف بيشتر ويتامين D در برابر اين نوع سرطان پي بردهاند.

اين تحقيقات توسط گروهي از محققان انستيتو ملي سرطان در آمريكا و در زمينه بررسي تاثيرات ويتامين D روي مرگ و مير ناشي از ابتلا به سرطانهاي مختلف صورت گرفته است.

در اين پژوهش، محققان 16 هزار و 818 تن را بين سالهاي 1988 تا 1994 مورد مطالعه قرار داده و اين مطالعات را تا سال 2000 ادامه دادند.

محققان اظهار داشتند كه تحقيقات اوليه نشان داد: ويتامين D خواصي دارد كه ميتواند از بدن در برابر سرطان محافظت كند كه برخي از اين خواص شامل كاهش رشد تومور و ترغيب مرگ سلولهاي سرطاني است