يك روانشناس: بيتوجهي به نوجوانان سبب بروز رفتارهاي پرخطر ميشود

زاهدان ، خبرگزاري جمهوري اسلامي

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بيتوجهي به نوجوانان سبب بروز رفتارهاي پرخطر و اختلالهاي رواني در آنان ميشود.

دكتر فريبا عرب گل روز چهارشنبه در حاشيه همايش سراسري رفتارهاي پرخطر در زاهدان به ايرنا گفت: نوجوانان به سبب شرايط خاص سني همواره براي بيمه شدن در مقابل رفتارهاي پرخطر نيازمند ياري و توجه ويژه همگان هستند.

وي به اختلال رفتاري و شخصيتي نوجوانان اشاره و تاكيد كرد: همچنين مسوولان بايد با برنامهريزي كاربردي براي رفع مشكلهاي اين افراد كه داراي اختلال رفتاري هستند اقدام كنند.

او ادامه داد: اينگونه بيماري سبب شده تا اين افراد داراي اختلال در رفتار، قدرت تصميمگيري و بيتوجهي به آينده و حال باشند.

اين روانشناس گفت: انرژي زياد، بيبرنامگي و سردرگمي در زندگي اين افراد تبعات سنگيني براي جامعه و محيط خانواده آنان در صورت بيتوجهي در بر دارد.

وي علاقهمندي به ارتباط جنسي و حاملگي در سنين پايين، رانندگي خطرناك و بدون گواهينامه، بيحوصلگي زودرس، بيتمايلي به تحصيلات عالي و علاقهمندي به مصرف مواد مخدر را از رفتارهاي پر خطر در اين قشر برشمرد.

او اضافه كرد: اين موضوع سبب بروز بسياري از مشكلهاي آموزشي، رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه ميشود.

وي افزود: حضور اين قشر از نوجوانان در برنامههاي فرهنگي و اجتماعي جامعه موجب شناخت و شكوفايي استعدادها و افزايش توانمندي آنان ميشود.

او با اشاره به جوان بودن جمعيت ايران گفت: وجود جمعيت جوان از جمله نعماتي است كه نقش مفيدي در پيشرفت و توسعه كشور دارد.

همايش سه روزه سراسري رفتارهاي پرخطر از صبح ديروز در سرسراي فردوسي دانشگاه سيستان و بلوچستان آغاز شده است.