ایسنا - معاون وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات مهمترين ويژگي اپراتور سوم تلفن همراه را تكنولوژي نسل سه و ارايه سرويس به صورت كشوري و در تمام استانها دانست و گفت: با ارايه اين سرويس افراد ميتوانند در هر جايي كه پوشش سيار داشته باشند اينترنت هم با خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كمال محامدپور در مورد حضور اپراتور سوم تلفن همراه در كشور در حالي كه هنوز مشكلات عمدهاي از اپراتور دوم باقي است، اظهار كرد: علت عمدهاي كه ما سراغ اپراتور سوم رفتيم، وجود تقاضا و نيازي است كه در كشور وجود دارد.

وي افزود: تقاضا و نياز كشور در 10 سال آينده علت مطرح شدن بحث اپراتور سوم است اما اين كه اپراتوري نتوانسته به دلايل مختلف پوشش كامل داشته باشد، مانع از اين امر نميشود كه نياز كشور را برطرف كنيم، بنابراين بايستي تلاش كنيم بنا بر مجوزهايي كه به اپراتور داده شده پوشش كشوري داشته باشيم و در كنار آن سراغ اپراتورهاي ديگر هم برويم.

وي تصريح كرد: يكي از مسائل مهمي كه در اپراتور سوم ديده شده، تكنولوژي نسل سوم است چرا كه ما نيز بايستي مطابق روال كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته به سمت استفاده از تكنولوژيهاي جديد برويم و لذا هر چه تعداد اپراتورها بيشتر باشد باعث افزايش رقابتها و پايين آمدن هزينه ICT خواهد شد كه نهايتا به سود مردم است.

وي در خصوص سياستهاي وزارت ارتباطات و فنآوري الاعات در زمينهي توليد گوشي همراه در داخل كشور اظهار كرد: وزارتخانه سعي ميكند در بخش توليد از هر محصولي كه بتواند در داخل توليد شود حمايتهاي لازم را انجام داده و بسترسازي كند؛ اما آن چه ما قادر به انجام آن در اين زمينه هستيم ارايه تسهيلات وام و اقدامات پشتيباني است.