موبایل نیوز- معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار گفت: پیام کوتاه ارسالی کار بران حدود 12 تا 24 ساعت در شبکه تلفن همراه نگهداری می شود و حفظ پیام ها در این مدت تمامی منابع شبکه را اشغال می کند.
مهندس"محمد حسین فلاح اصغری"،روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران ، در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت ارتباطات سیار نرخ پیام کوتاه به مقصد نرسیده را برای مشترک حساب می کند ،گفت : شبکه تلفن همراه سعی می کند که بیش از 10 مرتبه SMS های ارسالی را به مقصد بفرستد در نتیجه تمامی این عملیات برای شرکت ارتباطات سیار هزینه بر است.
فلاح اصغری گفت: همچنین شارژ و نحوه استفاده از منابع استخراج در زمینه ارسال پیام کوتاه هزینه هایی دارد که این هزینه ها برای کاربر محاسبه می شود.
وی گفت : هر پیام کوتاه دارای 160 کارکتر است که قیمت آن برابر با یک سوم پالس مکالمه محاسبه می شود.