عضو هيت مديرهشركت رهياب پيام رسان به عنوان مجري خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از عرضه نرمافزار موبايل شطرنج فارسي به صورت رايگان بر گوشي‏هاي تلفن همراه خبر داد.


عليرضا احمديانزارچي، در گفتوگو با ايلنا، با بيان اين كه اين حركت مي‏تواند تحولي در تمرينات شطرنج از طريق فناوري‏هاي روز باشد، اظهارداشت: از اين پس شطرنج بازان مي‏توانند با داشتن اين نرمافزار رايگان بر روي گوشي تلفن همراه خود به راحتي در هر مكاني كه هستند اعم از مسافرت يا محل كار و يا منزل، بازي خود را با رقيب يا يك دوست ادامه دهند.

وي، گفت: روند كار به اين شكل است كه فرد با انجام يك حركت در صفحه شطرنج حركت موردنظر را از طريق Sms به موبايل مخاطب ارسال كند مخاطب نيز مي‏تواند به حساب نياز بازي مدت زمان طولاني روي حركت جواب فكر كرده و پس از چند ساعت يا چند روز مهره خود را به حركت درآورد.

وي، ادامه داد: در اين حالت هيچ يك از طرفين معطل حركت طرف ديگر نمي‏شود و مي‏تواند به مسايل روزمره بپردازد. احمديان، از ديگر قابليت‏هاي اين سيستم را قابليت ارسال متن پيام به طرف مقابل در كنار حركت مهره انجام شده دانست كه همگي فقط در يك Sms انجام مي‏شود و گفت: اين خود باعث ردو بدل پيام‏هاي هيجاني براي بازي مي‏شود.

وي، يادآورشد: متقاضيان اين نرمافزار مي‏توانند براي نحوه تهيه اين نرمافزار يك Sms به شماره 100035 ارسال كنند تا نحوه تهيه رايگان اين نرمافزار به آنها اعلام شود. احمديان زارچي، تصريح كرد: متقاضيان مي‏توانند از ديگر خدمات رايگان شركت رهياب نظير ديكشنري، وضعيت هوا ، چيستان روز، پيام سلامتي روز ، اوقات شرعي و ده‏ها سرويس ديگر استفاده كنند و يا از طريق سامانه Sms2him به ارسال Sms رايگان بپردازند.