شرکت مخابرات ایران مجموعه اطلاعات لازم را برای صدور پروانه اپراتوراول ارائه کرد

موبایل نیوز-شرکت مخابرات ایران ،مجموعه اطلاعاتی را به منظور صدور مجوز پروانه بهره برداری و فعالیت اپراتوراول به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرد.
"صابر فیضی"،مدیر عامل شرکت مخابرات ایران روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ، این اطلاعات را شامل طرح تجاری، توسعه ده ساله اینده، وضعیت عملکردو بیش بینی وضعیت شرکت ارتباط سیار بر اساس چشم انداز بیست ساله ذکر کرد.
وی گفت: شرکت مخابرات ایران با تشکیل تیم های مربوطه مجموعه ای از اطلاعات را در ماه گذشته تهیه و به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: سازمان تنظیم مقررات پس از بررسی بخشی ازاین اطلاعات را قبول کرده و در عین حال خواستار برخی دیگر از اطلاعات از شرکت مخابرات است.
وی با بیان این مطلب که زمان صدورپروانه بهره برداری و فعالیت اپراتور اول مشخص نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص عهده دار وظیفه است ،پیش بینی کرد که صدور پروانه اپراتور اول در مدت زمان کوتاهی صادر خواهد شد.