كايروپركتيك درمانى

كايروپركتيك نوعى روش درمانى از طريق دستكارى كردن بدن است كه براى حفظ تندرستى ستون فقرات و نظام عصبى بدن آدمى بدون استفاده از جراحى و دارو طراحى شده است.

كايروپركتيك چيست؟


این روش متكى به اصلى هست كه مى‏گويد زندگى نوين شهرى از طريق آسيب‏ها يا ضايعات يا حوادث تلخ، سوءاستفاده از بدن (بد نشستن و بد ايستادن و بد راه رفتن و غيره)، عادات و حركات غيرمعقول و غيرطبيعى، و فشارهاى اجتماعى و جسمى و روانى به تدريج در طول سال‏ها مجموعه‏اى حالات غيرطبيعى در عضلات و مفاصل بدن آدمى توليد مى‏كند كه بازتاب‏هاى آن‏ها دردها و بيمارى‏هاى گوناگون و كاهش يا تلف شدن انرژى‏هاى اساسى و حياتى بدن آدمى هستند. برخى اصول اين روش شبيه اصول روش الكساندر هستند.

اين روش چگونه عمل می کند؟


هدف اصلى این روش آن است كه با دستكارى آن عضلات و مفاصل كه آثار مخرب بر نظام عصبى بدن گذاشته‏اند و با هدايت بيمار به سوى درست زيستن و تغذيه طبيعى و حركات معقول، سلامت طبيعى و عملكرد طبيعى بدن بيمار را به او بازگرداند.

روش

چگونگى اجراى درمان كايروپركتيك بستگى به وضع بدن و شرايط بيمارى دارد. درمانگر كايروپركتيك معمولاً و اساساً مى‏كوشد سه كار انجام دهد:

1- حالات بدن شخص بيمار را اصلاح كند.

2- عملكرد عادى ستون فقرات و گردن و شانه‏ها و لگن خاصره را به آن‏ها بازگرداند.

3- هر گونه كجروى و دخالت استخوان‏ها و عضلات را در شبكه عصبى كه علت توليد درد و اخلال در عملكرد طبيعى بدن است اصلاح يا رفع كند.

اين روش چه کاربردی دارد؟


درمان كايروپركتيك بيش‏تر براى بهبود بخشيدن به درد پشت، مهره ستون فقرات كه جابجا شده، درد گردن، درد شانه، درد بازو، درد پا، سردردهاى گوناگون، و انواع ديگر دردهاى استخوانى - عضلانى به كار گرفته مى‏شود. اما به علت آثار مفيد اين روش بر شبكه عصبى بدن بسيارى ديگر ناراحتى‏ها و بيمارى‏ها نيز از كاربرد آن بهبود مى‏يابند. به عنوان مثال، بيش‏تر انواع ميگرن، دردهاى آرتروز، سوءهاضمه، دردهاى عضلات، افسردگى‏هاى روانى، ناراحتى‏ها و آشفتگى‏هاى ذهنى - جسمى )روان تنى(، برخى گونه‏هاى آسم، سرگيجه، برخى انواع مشكلات خاص عاطفى - روانى، فشار زياد خون، خستگى پايدار و كمبود انرژى، و انواع گوناگون استرس )فشارها و تنش‏هاى اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، روانى( را مى‏توان با روش كايروپركتيك بهبود بخشيد.

چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

این روش درمانى هنگامیکه كه درمانگرى ماهر آن را اجرا كند و بکار گیرد براى گروهى دردها و بيمارى‏ها مسلماً بهبودبخش و ارزشمند است. زيان‏آور است كه نظام پزشكى متعارف نمى‏كوشد از اصول صحيح كايروپركتيك بيش‏تر از آنچه تاكنون به كار گرفته شده است استفاده كند.