وقتي شما يک اس ام اس فارسي ارسال مي نماييد و يا يک پيام تصويري ارسال مي کنيد آن پيام خارج و فارغ از حال TEXT ارسال مي شود و همينطور وقتي يک اس ام اس با تعداد کاراکترهاي بيش از 160 ارسال مي کنيد.

اين حالت اصطلاحا" PDU نام دارد و فرمت آن هگزادسيمال است. وقتي اس ام اس از حالت Text به حالت PDU مي رود - شما هر نوع اس ام اس اعم از پيوسته و غير پيوسته مي توانيد ارسال نماييد - براي مثال Ringtone و Picture message و Unicode SMSs

براي فعال نمودن اين گزينه بر روي سيتمهاي GSM بايد کامند AT+CMGF=2 ارسال شود و اگر بجاي 2 عدد 1 را قرار دهيد - فرمت به text بر خواهد گشت.