تلفن همراه ماهواره ای در ایران چیز تازه ای نیست. سالها پیش و در زمان وزارت مهندس غرضی بر وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت چمدان های بزرگی که تلفن همراه ماهواره ای اینمارست نامیده میشدند به قیمت های گزاف به متقاضیان محدودش فروخته شد.

در واقع اینمارست سازمانی است که در سال 1979 با هدف ارائه خدمات تلفن همراه ماهوارهای بینالمللی تشکیل شد.

این سازمان که 840 کشور در آن مشارکت دارند، با ارتباطگیری با کلیه ایستگاههای زمینی خود، که در سراسر جهان قرار دارند و متعلق به شرکتهای مخابراتی مختلف هستند، به مشتریان خود در بخش فضا، ظرفیت ماهوارهای میدهد. ایستگاه زمینی بومهن شرکت مخابرات ایران یکی از این ایستگاههاست. اینمارست دارای 8 ماهواره است که در مدار زمین ایستا قرار دارند. پوشش اینمارست، جهانی است که به جز برخی مناطق قطبی، همه جهان را تحت پوشش خود قرار داده است. چهار ماهواره از هشت ماهواره اینمارست 3 ، کل جهان را تحت پوشش قرار میدهد.این چهار ماهواره در چهار ناحیه اقیانوسی فعالیت میکنند. شایان ذکر است که هر یک از این چهار ماهواره یک شبکه مستقل محسوب می شوند که مدیریت آنها به عهده NCS یا هماهنگ کننده شبکه است. مسئولیت اصلی NCS ، مدیریت بر ترافیک هر یک از ناحیههای مذکور میباشد. در واقع NCS ، کانالهای ماهوارهای را برای هر یک از ایستگاههای زمینی تعریف و از طرفی هنگام عدم استفاده، آنها را به جای دیگر اختصاص میدهد.

سامانه اینمارست عبارتند از:- Inmarsat mini-m / که یکی از خدمات پرطرفدار ماهوارهای به شمار میآید که خدمات تلفن، دورنگار و ارتباطات داده را تا سرعت 9 کیلو بیت ثانیه ارائه میدهد این سامانه به صورت خیلی جمع و جور ویا وزن حدود 2 کیلو ارائه شده است.

- اینمارست B / یکی از سامانه دیجیتالی اینمارست است که برای ارتباطات سیار در خشکی و دریایی مورد استفاده قرار میگیرد و خدمات شمارهگیری مستقیم (direct dial) ، خدمات تلفنی، فاکس گروه 3 و ارتباط داده را از سرعت 6/9 تا 64 کیلوبیت ثانیه ارائه میدهد.

- اینمارست A / یکی از سامانه های آنالوگ اینمارست است که خدمات تلفنی، دورنگار، تلکس و ارتباطات دادهها را تا سرعت 64 کیلوبیت ثانیه ارائه میکند. اینمارست A برای هر دوخدمات دریایی و زمینی ارائه شده است.

-اینمارست C / اینمارست C پایانهای ارزان قیمت، جمع و جور و سبک است که امکان ارائه خدمات دیتا به صورت بستهای و دو طرفه را فراهم میکند. اینمارست درGMDSS 2 مورد استفاده قرار میگیرد.

- اینمارست M / اینمارست ام یکی از نخستین تلفنهای همراه ماهوارهای قابل حمل به شمار میرود. خدمات اینمارست ام عبارتند از: خدمات تلفنی ، گروه3 فاکس و خدمات تلفنی. نسخههای خاص دریایی آن نیز موجود است.

چندی بعد هم سر و کله تلفن ماهواره ای ثریا پیدا شد. الثریا نام برند تلفن های همراه ماهواره ای شرکت اتصالات امارات بود که بوسیله سه ماهواره بخش های از آسیا،آفریقا و اروپا را پوشش میدهد. ثریا که کمی از تلفن های همراه معمولی بزرگتر است در میان تجار دائم السفر و دیپلماتها تا حدودی جا باز کرد. این نوع تلفن ها ابتدا بوسیله خود شرکت مخابرات به مبلغ 424هزار تومان فروخته شد اما حالا این سیم کارت ها همراه گوشی مخصوصش که تحت نامهای هیوز (Hughes) و اسکوم (Asco) بوسیله یک شرکت خصوصی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه دریافت کرده پانصد و 30هزار تومان فروخته میشود. کارت های شارژ 10،20 و 30 دلاری این شبکه هم بین 9 تا 35 هزارتومان فروخته میشود.

- تعرفه:نرخ خدمات مختلف ماهوارهای اینمارست بر اساس مصوبه مورخ 23/12/82 شورای اقتصاد در ایران از سوی شرکت مخابرات محاسبه میشود که در زیر آمده است:

نرخ وصولی یک دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهوارهای ثریا ‏مبلغ 8600 ریال به اضافه 6 درصد مالیات و عوارض است. ضمناً ‏نرخ وصولی ارتباط مشترکین تلفن همراه به مقصد پایانههای ماهوارهای ثریا از ساعت 8 ‏صبح تا 21 به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 10 پالس (با هر پالس 7/44) و از ساعت 21 تا 8 ‏صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 8 پالس (با نرخ ‏هر پالس 7/44 ریال) اضافه میشود.‏ تعرفة ارتباط مشترکین تلفن همراه به تلفن همراه ماهواهای ثریا در ایران هر دقیقه 4200 ریال میباشد.

پیش شماره تلفن همراه ماهواره ای الثریا 008216 میباشد.
منبع:سایت وزارتICT