گزارش ها ي اخير حاكي از آن است ، شركت هاي خدمات رساني تلفني كشور ويتنام پس از مدت ها تلاش توانستند سرويس sms را به كاربران خطوط ثابت ارائه دهند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از موج، بعد از هشت ماه آزمايش شركت هاي خدمات رساني تلفني كشور ويتنام توانستند خدمات نويني را به كاربران ارائه دهند.مشتركين مي توانند با استفاده از اين سرويس با خطوط ثابت تلفني نيز به ارسال پيام كوتاه بپردازند.گفتني است ، كاربران مي توانند با استفاده از اين خط ثابت به تلفن همراه با تلفن هاي ثابت اس ام اس ارسال كنند.
اين خدمات نوين از اول ماه ژوئن سال جاري مورد استفاده كاربران كشور ويتنام قرار خواهد گرفت.اين سرويس جديد از ماه سپتامبر سال جاري به صورت آزمايشي در اختيار 150 كاربر خط تلفن ثابت قرار داده است و در اين مدت آزمايشي ارسال پيغام هاي كوتاه با هيچ مشكلي مواجه نشده بود و تنها مشكلات كوچكي در ردو بدل پيغام از تلفن ثابت به تلفن همراه ايجاد شده بود.
كاربران براي استفاده از اين سرويس بايد تلفن هايي با قابليت نوشتن sms خريداري كنند لازم به ذكر است بهاي استفاده از سرويس sms خط ثابت كمتر از بهاي سرويس sms تلفن همراه مي باشد.