مضطرب ترین مردم دنیا را می شناسید؟

هموطن-آلمانیها مضطرب ترین مردم جهان هستند .
طبق نتایج یک نظرسنجی که دیروز منتشر شد, آلمانیها و پس از آنها انگلیسیها مضطرب ترین مردم جهان هستند.در این نظرسنجی از یک هزار نفر در نه کشور صنعتی استرالیا, کانادا,فرانسه, ایتالیا,آلمان, مکزیک,کره جنوبی, اسپانیا, انگلیس و امریکاخواسته شد میزان اضطراب خود را تشریح کنند.

در این نظرسنجی بیش از نیمی از آلمانیها گفتند,معمولا احساس اضطراب دارند که بالاترین درصد در میان کشور های مورد نظر بوده است.
پس از آلمان, انگلیسیها بالاترین درصد شهروندانی را داشتند که ادعا کردند سطح اضطرابی که احساس می کنند زندگی را برای آنها غیر قابل کنترل می کند.
اسپانیاییها آسوده خاطرترین مردم در کل اروپا هستند.
اما درمیان کل کشورهای مورد نظر مردم مکزیک گرچه فقیرتر از سایر کشورها بودند کماضطراب ترین ملت بودند به طوری که فقط پانزده درصد مکزیکی ها به کرات احساس اضطراب دارند .