عملگرهاي منطقي
بررسي عملكرد ، اولويت و ساختار عملگرهاي منطقي در زبان هاي برنامه نويسي

ساختار و عملكرد عملگر هاي منطقي :


عملگر Not :

عملگر نقيض يك ورودي دارد ، يعني يك عملگر يكتاست . كار آن برعكس كردن موجوديت ورودي است يعني اگر ورودي True باشد ، خروجي را False مي كند و اگر False باشد آن را به True تبديل مي كند .

اگر Z را خروجي و X را ورودي بدانيم ، تابع اين عملگر در جبر بول به اين صورت است :

Z=X'2
X Not (X)
T F
F T

عملگر AND :

اين عملگر دو ورودي دارد يعني يك عملگر دو تايي است و درصورتي خروجي آن True مي شود كه هر دو ورودي(عملوند) True باشد در غير اين صورت حاصل False است.

اگر X و Y را دو ورودي و Z را خروجي بدانيم ، تابع اين عملگر در جبر بول به اين صورت است :

Z=X*Y
X AND Y Y X
F F F
F T F
F F T
T T Tعملگر NOT AND) NAND ):

اين عملگر برعكس عملگر And عمل ميكند يعني اگر دو ورودي(عملوند) True برابر باشند ،خروجي False است در غير اين صورت خروجي True مي باشد . ما همچنين مي توانيم با بدست آوردن خروجي عملگر AND و Not كردن آن ، خروجي اين عملگر را بدست آوريم .

تابع اين عملگر در حبر بول بدين شكل است :

Z=(X*Y)'

X Y X NAND Y
F F T
F T T
T F T
T T F

عملگر OR :

عملگر OR مانند عملگرهاي AND و NAND دو ورودي(عملوند) دارد و خروجي آن از جمع بولي آن دو ورودي بدست مي آيد . يعني زماني حاصل True مي شود كه حداقل يك عملوند يا هر دو True باشند .

تابع اين عملگر در جبر بول بدين شكل است :

Z=X+Y

X Y X OR Y
F F F
F T T
T F T
T T T

عملگر NOR یا NOT OR :

عملگر NOR بر عكس عملگر OR كار مي كند ، يعني زماني خروجي True است كه هر دو ورودي(عملوند) برابر False باشند . بنا به تعريفي ديگر ما مي توانيم حاصل را با عملگر OR بدست آوريم و در آخر آن را NOT كنيم .

تابع اين عملگر در جبر بول بدين شكل است :

Z=(X+Y)'

X Y X NOR Y
F F T
F T T
T F T
T T F

عملگر XOR :

XOR يا اصطلاحاً "يا انحصاري" از دسته عملگر هاي دو تايي است كه خزوجي آن زماني True مي شود كه فقط يكي از دو ورودي(عملوند) True باشد و الا خروجي False مي شود .

تابع اين عملگر در جبر بول بدين شكل است :

Z=XY' + X'Y

X Y X XOR Y
F F F
F T T
T F T
T T F

عملگر XNOR یا NOT XOR :

عملگر XNOR بر عكس عملگر XOR عمل مي كند ، يعني زماني خروجي True است كه هر دو ورودي(عملوند) مقداري برابر هم داشته باشند . بنا به تعريفي ديگر ما مي توانيم حاصل را با عملگر XOR بدست آوريم و در آخر آن را NOT كنيم .

تابع اين عملگر در جبر بول بدين شكل است :

Z=XY + X'Y'
يا
Z=(XY' + X'Y)'

X Y X XNOR Y
F F T
F T F
T F F
T T T

عملگرهاي IMP :

در عملگر IMP در همه حالات خروجي True است ، به غير زماني كه ورودي اول True و ورودي دوم False باشد .

X Y X IMP Y
F F T
F T T
T F F
T T T


نكته : نام اين عملگر ها در زبان هاي برنامه نويسي مختلف ، متفاوت است . اما ماهيتي يكسان دارند . مثلا عملگر XNOR را در زبان بيسيك EQV مي نامند .

در آخر:

سعي ما بر اين بود كه شما عزيزان را با عملگر هاي منطقي آشنا كنيم . اميد است كه در رساندن اطلاعاتي هر چند اندك به شما خوبان موفق عمل كرده باشيم .

منابع :

برنامه نويسي پاسكال نوشته مجيد كربلايي
برنامه سازي ويژوال بيسيك نوشته ميرمحمدرضا علوي ميلاني
آموزش گام به گام ويژوال بيسيك نوشته مهندس عين الله جعفر نژاد قمي
نويسنده : مسعود كايدخورده
پست الكترونيكي : mailto:Masoud.stu@Gmail.com
وبلاگ : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]