محافظت از مفاصل


استئوآرتریت (آرتروز) بیماری مفاصل است که به علت صدمه به مفصل و استفاده بیش از حد از آن، چاقی، و مشکلات عضلانی- اسکلتی به وجود میآید.
● برای محافظت مفاصل از ابتلا به آرتروز این نکات را رعایت کنید:
▪ زیادی وزن میتواند باعث وارد آمدن فشار به مفاصل و فرسودگی زودرس آنها شود، وزن بدنتان را به حد طبیعی برسانید.
▪ برای تقویت عضلاتی که مفاصل را احاطه و از آن محافظت میکنند، ورزش منظم انجام دهید.
▪ تمرین کنید تا در هنگام ایستادن یا نشستن نحوه قرار گیری بدنتان صحیح باشد.
▪ هنگام بلندکردن یا حمل کردن اشیای سنگین مراقب باشید.
▪ درد را نادیده نگیرید. هنگامی که اندامی درد میگیرد، فعالیت یا ورزش را قطع کنید تا از ایجاد فشار بر آن یا آسیبدیدن آن جلوگیری شود.
▪ برای مدت طولانی در یک وضعیت نمانید. سعی کنید عضلات و مفاصلتان را به طور مرتب تکان دهید.
▪ همیشه درموارد لزوم از تجهیزات محافظتی مانند کلاه ایمنی یا مچبند استفاده کنید.

یادداشت: همشهری آنلاین