كودكان مبتلا به اسهال می توانند هر چقدر مـی خـواهند غذا بخورند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، به گفته متخصصان مجتمع تغذیه آلمان بر خلاف توصیه های پیشین، كودكانی كه مبتلا به اسهال میشوند، می توانند بسته به اشتها و علاقه خود غذا بخورند. غذای مصرفی این كودكان نباید محرك معده و حاوی قند و چربی باشد. متخصصان اضافه میكنند كه بر اساس این گزارش، تركیب نان سفید و نوشابه نیز برای این كودكان مضر است.یادآور می شود، متخصصان تاكید كردند نوشابه حاوی كافئین و قند زیاد است كه اسهال را تشدید می كند.

روزنامه آفتاب یزد