سن جمعيتي تومور سروگردن

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

رييس سابق انستيتوكانسر مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) در هجدهمين كنگره ساليانه اين مرکز که با عنوان بررسي تومورهاي سر و گردن در تالار امام (ره) برگزار شد، بيماريهاي محدوده سر و گردن را مهم برشمرد و گفت: نزديک به 10 درصد از كل بيماريهاي بدخيم بدن در محدوده سر و گردن اتفاق ميافتد که آثار ناخوشايندي بر زيبايي ظاهر و ارتباطات اجتماعي افراد ميگذارد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا واحد علوم پزشکي تهران، دكتر محمد علي محققي در اين كنگره خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش سن جمعيت و افزايش عوامل خطر بروز اين نوع سرطانها، پيش بيني ميكنيم كه در آينده اين نوع سرطانها افزايش يابند و ما از هماكنون بايد آمادگي مقابله با اين بيماريها را كسب كنيم.

وي همچنين سيگار را يكي از عوامل ابتلا به سرطان دانست كه منطقه سر و گردن را نيز تحت تأثير قرار ميدهد