پیرترین مخلوق زنده دنیا یک حلزون دریایی است!
گروهی از دانشمندان انگلیسی نوعی حلزون اقیانوسی را کشف کرده اند که در حدود ۴۰۰ سال سن دارد و به عنوان پیرترین جانور زنده ای معرفی شده که تاکنون کشف شده است.
دانشمندان دانشگاه بانگور انگلیس در سواحل ایسلند نوعی حلزون زنده را با نام علمی" آرکتیکا ایسلندیکا" را کشف کردند که بین ۴۰۵ تا ۴۱۰ سال دارد.
براساس گزارش بی بی سی نیوز، این دانشمندان با مشاهده حلقه های صدف حلزونی این جانور نرم تن تواستند سن آن را تعیین کنند.
به گفته این دانشمندان، بررسی این مخلوق می تواند اطلاعات جالبی درباره راز عمر طولانی ارائه کند.
براساس اطلاعات مندرج در کتاب رکوردهای جهان - گینس - پیرترین مخلوق زنده ای که تاکنون کشف شده است، یک حلزون دیگر بود که ۲۲۰ سال داشت و در سال ۱۹۸۲ کشف شد.

خبرگزارى مهر