سلام یاهو! چطوری؟ سلامتی؟ ما هم بد نیستیم. ملالی نیست جز دوری شما كه آنهم به لطف حذف ما از لیستت بیشتر شده.

حالا شناختی؟ ما را یادت آمد؟ ما ایرانی هستیم. یعنی اهل ایرانیم. ایران هم كه حتماً میدانی كجاست؛ چون تو آمریكایی هستی و هر روز اخبار جدیدی از تهدید ما به جنگ و بمب و این حرفها روی سایتت میگذاری.اگر میخواهی بیشتر راجع به ایران بدانی كافی است به نقشه دنیا نگاه كنی. ما آنقدر كوچك نیستیم كه برای پیدا كردنمان خیلی زحمت بكشی.

وسط یكی از راهبردیترین نقاط دنیا، یعنی خاورمیانه، یك گربه میبینی كه آرام سر جای خودش نشسته و به قول آن جوك معروف، دارد ماستش را میخورد.البته این گربه قبلا اینقدرها هم ساكت نبود. اصلا یك شیر بود. یك شیر پرابهت كه نگاه به یال و دمش همه را سرجای خودشان مینشاند. دمش توی هند بود، سرش توی اروپا، پایش در یمن بود و سرش در مصر.2هزارسالی اینجوری بود؛ حالا یك وقت بزرگتر، یك وقت هم كوچكتر. اگر بازهم دقیقتر بخواهی ما 7هزارسال پیش به این سرزمین آمدیم، مثل شما كه 500 سال پیش به آمریكا رفتید.تقریبا 3هزارسال پیش بود كه حكومتهای محلی بزرگی راهانداختیم، مثل شما كه 350 سال پیش حكومتهای محلی راهانداختید.

دقیقا 2566 سال پیش بود كه كورش كبیر، كه تقریباً همه دنیای آنروز را فتح كرده بود، با فتح بابل، بزرگترین شهر دنیا، (همین بغداد كه الان دست شماست) اولین امپراتوری بزرگ تاریخ را بنا كرد، اسمش را هم پدران ما گذاشتند: «ایران»، مثل پدران شما كه دقیقا 231 سال پیش در جنگ با انگلیسها امپراتوریتان را بنا كردند و اسمش را گذاشتند «ایالات متحده».

جالب این كه وقتی كورش بابل را بدون ریختن خون از دماغ یك نفر فتح كرد، اعلامیهای صادر كرد كه الان به آن میگویند: «نخستین اعلامیه حقوق بشر» و در آن اهداف متعالیاش را شرح داد، مثل پدران شما كه وقتی در جنگ با انگلیسها پیروز شدند، اعلامیهای نوشتند به نام: «اعلامیه استقلال» و در آن اهداف شان را شرح دادند.

از زمان تأسیس، ایران حدود 2 هزارسال است كه در مناسبات جهانی نقش اساسی داشته. مثل شما كه 150 سال است نقش مهمی در دنیا دارید.

از این مدت، ایران حدود 1100 سال ابرقدرت جهانی بودهاست، مثل شما كه 80 سالیاست كه این وضع را دارید و از این مدت، ایران 600 سال (در دوره های مختلف) تنها ابرقدرت دنیا بوده، مثل شما كه 16 سال است تنها ابرقدرت دنیا هستید.یاهو بهعنوان یكی از دو پورتال بزرگ اینترنتی، نام ایران را از لیست صفحات ثبت نامش حذف كرده.دوستان وبباز در اعتراض به این حركت یاهو، وبسایتی ساختهاند و میخواهند بازهم یك بمب گوگلی دیگر را بتركانند.Yahoo mail كلمهای است با وزن اینترنتی مشابه Arabian Gulf و كمی بیشتر.میبینی یاهو جان! ما چقدر مشتركات تاریخی داریم. حالا یك صفر و دو صفر اختلاف كه این حرفها را ندارد.

حالا برو تاریخ بخوان ببین ملل مختلف، وقتی ایران به تنهایی ابرقدرت دنیا بوده در موردش چه نوشتهاند و الان كه آمریكا ابرقدرت دنیاست در موردش چه میگویند.

راستی میدانی چهكسی این شیر پر یال و كوپال را شكل گربه كرده؟ همان كسانی كه پدران شما با آنها جنگیدند و آنها را از سرزمینهایی كه آباد كرده بودند بیرون انداختند، با نانجیبان و خیانتكاران همدستشان رویهم ریختند، یكی یالش را كند، یكی دمش را كه شد این گربه آرام.

البته این گربه آرام در دلش همیشه شیر داشته، همیشه؛ از داستانها و افسانهها كه بگذریم، یكی آریوبرزن بوده، یكی هم سورهنا. یكی بهرام مهران بوده، یكی یعقوب لیث بوده، یكی هم حسن صباح. یكی رئیسعلی دلواری بوده، یكی هم حسن باقری و محمد جهانآرا.

خلاصه اگر بخواهیم شرح بدهیم كه براین ملت چهها كه نگذشته، شرح اسفار هم درمقابلش چیزی نیست.

حالا هم چند صباحیاست كه دور، دور شماست و هركاری كه میخواهید میكنید! ما را هم از لیستتان حذف كنید. ایرادی ندارد.

به قول ما ایرانیها: «این نیز بگذرد!
ماجرا را كه احتمالا تا حالا فهمیدهاید.

بهقول یكی از وبلاگها: «یاهو بهعنوان یكی از دو پورتال بزرگ اینترنتی، نام ایران را از لیست صفحات ثبت نامش حذف كرده.یعنی وقتی كه به عنوان یك ایرانی بخواهید از گوشهای در دنیا، ثبت نام كنید و شناسهای مجازی برای خود بسازید، با نام هر دهكوره و تكه خاكی برخورد میكنید غیر از سرزمین پاك خودتان.یعنی اینكه نمیخواهند سرپا باشیم، نمیخواهند باشیم، نمیخواهند ایرانی دوران باشكوه باشیم... میخواهند ایرانی روزهای آغامحمدخان باشیم؛ بیخاصیت، آرام، بیغیرت، ساكن و بیحركت، نادان و جاهل، مشغول به درگیریهای داخلی..»

البته اگر از اشتباه لپی آغامحمدخان بهجای ناصرالدینشاه كه بگذریم، دقیقا چنین اتفاقی افتادهاست.ماجرای «خلیج فارس» را كه یادتان هست.دوستان وبباز، سایتی راهانداختند كه در آن توضیح میداد كه خلیج عربی نامی جعلی برای سرزمینیاست كه قرنهاست «خلیج فارس» نامیده میشود، حتی در نقشههای عربی (arabian-gulf.info).

بعد مردم این سایت را به هم لینك دادند و اینطور شد كه یك بمب گوگلی راهافتاد. هركس از هرجای دنیا با كلیدواژه Arabian Gulf جستوجو میكرد، در انتخاب اول به این سایت میرسید (و البته هنوز هم).

برهمان سیاق هم باز دوستان وبباز در اعتراض به این حركت یاهو، وبسایتی ساختهاند و میخواهند بازهم یك بمب گوگلی دیگر را بتركانند.

Yahoo mail كلمهای است با وزن اینترنتی مشابه Arabian Gulf و كمی بیشتر. در جستوجوهای مردم دنیا، معمولاً یكی از 300 كلیدواژه اصلی جستوجو شده و حتی از كلماتی مثل بوش یا ایران هم آن را بیشتر میكاوند.

لینك helloyahoo.net را هر كجا كه میتوانید، در وبلاگها، سایتها، فورومها و صفحات اینترنتیتان قرار بدهید و با متنی كه در صفحه اصلی بمب گوگلی Hello Yahoo قرار گرفته همفكری كنید.


ما بمبگذار نیستیم

البته بعضیها هم اشتباهات لپی انجام داده و به قولی از آنور بام افتادهاند. مثلا یك دوست وبلاگنویس نوشته: «مسئلههایی برای من پیش آمده و آن این است كه چرا ما ایرانیان و كسانی كه ادعای ایران دوستی داریم به فكر ترمیم چهره ایران در دنیا نیستیم؟ چرا به جای بمب گوگلی در اعتراض به یاهو، در مورد فرهنگ ایران امروز اخلاق مهماننوازی و مهربانی ایرانیان مطالبی نمی نویسیم؟ به نظر من باید دست از ساخت بمبهای این چنینی كه نتیجهای هم نخواهد داشت برداریم و در وبلاگهای مختلف خود و به زبانهای دیگری به جز فارسی از زندگی مردم ایران امروز بگوییم تا شاید افكار جهانیان در مورد ایران عوض شود و جهانیان بدانند كه ما در بیابانها زندگی نمیكنیم و سوار شتر نمیشویم!»برای این دوست عزیز و همه عزیزانی كه نمیدانند بمب گوگلی چیست، بگوییم كه بمب گوگلی دقیقا همان وبسایتی است كه شما از آن یاد كردهاید.

اگر به helloyahoo.net بروید با شرح كوچكی از سرزمین ایران و ملت ایران به انگلیسی سلیس مواجه میشوید كه یكی از بهترین شرحهای كوتاهی است كه از مردم ایران و سرزمینشان آمدهاست.

منظور از بمب گوگلی هم این است كه در وبسایتهایمان آن را به هم لینك بدهیم كه باتوجه به ساختار جستوجوی گوگل، این سایت در صدر نتایج جستوجوی كلیدواژه «Yahoo mail» قرار بگیرد و مردم جهان و بهخصوص گردانندگان یاهو مجبور شوند آنرا بخوانند.

وگرنه این نه یك بمب است، نه موشك و نه عملیات انتحاری. كارش هم فقط اطلاعرسانی است، همین.


منبع: همشهری