ترس كودكان از تزريق


اغلب اطفال و كودكان نوپا تا دومين سالگرد تولدشان بيش از 20 تزريق دريافت مي كنند، و كودكان با مشكلات سلامتي مانند آلرژي ها، آسم يا ديابت تجربه خيلي بيشتري با سر سوزن(نيدل)و پزشكان دارند.تعجب برانگيز نيست كه نيدل و تزريقات چيزهايي هستند كه اغلب كودكان از آن وحشت دارند وقتي كه مي خواهند با پزشك ملاقات كنند.

خيلي از كودكان چنان داغ زخمي از تزريقات دارند كه شديدا مضطرب مي شوند لحظه اي كه يك نيدل را مي بينند. وقتي كه بچه شما در حال بررسي و معاينات است، بعيد است كه قبل از تزريق ساكت بماند. شما مي توانيد پريشاني كودكتان را پيش بيني كنيد و قدم هايي را براي كاهش دادن آن قبل از اينكه حتي به مطب دكتر برسيد برداريد.

چه وقت كودكان تزريق دريافت مي دارند

شايد مهمترين چيزي كه شما مي توانيد انجام دهيد حفظ آرامش و خودداري است. اگر چه بچه ها نمي توانند صحبت كنند، آنها احساس ترس و اضطراب دارند، بخصوص در والدين آنها.ترس و اضطراب شما به كودك شما عدم امنيت و ترس را القا مي كند.اگر شما احساس مي كنيد كه خودتان مضطرب شده ايد، نفس هاي عميق بكشيد و ماهيچه هاي خود را شل نگه داريد.

ديگر راه بردها(استراتژي ها) شامل:


- يك شيئ ساكت كننده و آشنا با خود بياوريد. يك چيز مورد علاقه بچه شما يا پتو كه به عنوان يك چيز راحت كننده و حواس پرت كننده باشد.

- كودك خود را در خلال تزريق نگه داريد و با او صحبت كنيد. كودك خود را با در آغوش گرفتن و بغل كردن آرامش دهيد. صداي شما حتي مي تواند كمك به كودك شما براي احساس امنيت كند، بنابراين به نرمي نغمه آشنا سر دهيد يا در گوشي كلمات قوت قلب دهنده بگوييد.

- دادن شيشه و پستانك.

مهيا كردن كودكان بزرگتر براي تزريقات

زماني كه كودك مي تواند حرف بزند، شما مي توانيد شرح دهيد كه چگونه تزريقات آنها را محافظت مي كند.چون تزريقات ازار مي رساند كودكان چنين مي پندارند كه پر گزند است و حتي يك شكل تنبيه است. كودك خود را متقاعد به فهم اين كنيد كه تزريقات تنها راه گرفتن برخي داروها درون بدن است كه پيگيري از بيماري مي كند.هر گز به كودك خود اجازه ندهيد كه در باره راه هاي نگرفتن يك تزريق صحبت كند.

صادق باشيد و به بچه خود بگوييد كه تزريق احتمالا آزار مي رساند. درد را تشبيه كنيد به گزش يك حشره، . تاييد كنيد كه شايد چند ثانيه كم طول بكشد.

بچه هايي كه مي دانند كه آنها براي گرفتن يك تزريق مي روند بهتر كار مي كنند تا آنهايي كه به آنها قبلا گفته نشده است. تا روز ملاقات صبر كنيد و از تزريق نام ببريد.اگر شما روزهاي قبل از واقعه آن را به ميان آوريد، فرزند شما ممكن است بسيار نگران شود در مورد آن. حتي صحيح تر آن است كه قبل از اينكه به مطب دكتر برويد او را در اطلاعات مشاركت دهيد.

اگر شما به بچه خود قول دهيد كه تزريقي در كار نخواهد بود و بعد خبر شود در خلال ملاقات با پزشك كه يكي لازم است، شما يك تعارض ايجاد كرده ايد. بجاي آن بگوييد،" دكتر به ما خواهد گفت، ولي من آگاه از اينكه تزريقي مورد نياز باشد نيستم".

شيوه هاي حواس پرتي

خواندن با صداي بلند، صحبت كردن يا تماشاي ويدئو همگي براي حواس پرتي در اطاق انتظار خوب است.درست قبل از تزريق، شما از فرزند خود خواهش كنيد كه:

- يك نفس عميق بكشد و آن را در خلال تزريق بيرون دهد. برخي از اوليا حتي يك صدا ساز كه در چشن ها استفاده مي شود مهيا مي كنند.

- با صداي بلند بشماريد در خلال تزريق- شما مي توانيد بگوييد" وقتي كه تا 5 شمردي، تزريق احتمالا تمام شده است."

- دست خود را بفشاريد به همان اندازه كه تزريق آزار مي دهد.

گريه كردن خوب است

اغلب بچه بعد از تزريقات گريه مي كنند. اين راه آنها براي ارتباط با آن است. بنابر اين فرزند خود را وادار نكنيد كه احساس بدي در مورد گريه داشته باشد.بعد از تزريق، فرزند خود را تحسين كنيد و بگوييد: " شما واقعا كار خوبي انجام داديد" شما حتي ممكن است كار بخصوصي را انجام دهيد با بچه خود به عنوان يك پاداش براي رفتار خوب در مطب پزشك.

عوارض جانبي شايع تزريقات

برخي تزريقات بخصوص واكسن ها، منجر به عوارض جانبي، جزئي و موقت مي شوند، مانند تب ملايم يا زخم در بازو. براي كاهش اين اثرات، شما مي توانيد به بچه خود استامينوفن بدهيد قبل يا بعد از تزريق. بروشور دارو را براي دادن اندازه مناسب دارو مطالعه فرمائيد.

شما همچنين مي توانيد از كيسه يخ بر محل تزريق براي كاهش قرمزي و ورم استفاده كنيد. اگر شما نگران آن هستيد كه فرزند شما ممكن است واكنش هاي جدي و شديد در ارتباط با واكسيناسيون داشته باشد ، هر چه زودتر با پزشك خود تماس بگيريد يا به اورژانس مراجعه كنيد.

جزئي از رشد و نمو

بيشتر افراد عليرغم سن آنها، علاقه اي به گرفتن تزريق ندارند. بزرگسالن عموما در برابر تزريقات تسليم هستند چون آنها دريافته اند كه فوايد دارو بسا بيشتر از يك درد و خراش جزئي است.با كمك شما بچه هاي شما ياد مي گيرند كه چگونه چنين كاري را انجام دهند.