نقش گروه خوني در شخصيت انسان
در پي اعلام نظر دانشمندان زيست شناس كه خصلت ، منش، رفتار، توان، كارائي، خلاقيت و خلق و خوي هر فرد بستگي به گروه خون وي دارد. در كشورهاي صنعتي غرب به ويژه ژاپن هنگام استخدام و انتصاب توجه به گروه خون فرد در اولويت است. توجه به گروه خون در مورد ازدواج هم اينك بيش از هر زمان ديگر شده است و براي جلو گيري از طلاق و ناسازگاري، دختر و پسر نه تنها لازم است از بيماري هاي ارثي دو خانواده آگاه شوند و دختر ، رفتار خانواده مادر پسر را با همسرانشان مورد مطالعه قرار دهد بلكه از گروه خوني يكديگر با خبر شوند. توشينا كانومي (toshinakanomi ) پژوهشگر ژاپني در رساله اي كه شش ميليون نسخه آن توسط افراد و شركتها خريداري شده…و همزمان ، توسط الكساندر بشر (besher ) به انگليسي ترجمه گرديده و به صورت يك دستورالعمل و راهنما در آمده است خصلتهاي گروههاي خوني را به اين شرح مشخص ساخته است .
گروه خوني A : افرادي آرام ، منظم ، مطيع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند ، اما انعطاف ناپذير، تودار، خود خواه و مشكل پسندند . اين افراد در كارهاي حسابداري و هر گونه امور اقتصادي، مالي، كامپيوتر و مهندسي شايستگي بيشتري دارند .

[img]http://uk.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumPuFXtFNC4BJFpWBQx./SIG=126q8heih/EXP=1165780846/**http%3A//www.transfusion.ca/new/images/BloodType.jpg[/img]

گروه خوني B : افرادي انعطاف پذير، مستقل، عاطفي، صريح اللهجه، حساس و در عين حال با پشتكار هستند، ولي ناشكيبا، غير قابل پيش بيني و در كارها يي كه مورد علاقه اشان نيست تنبل هستند و دهانشان چفت و بست ندارد و نمي شود اسرار و كارهاي محرمانه را با آنها در ميان گذارد . اين افراد شايسته روزنامه نگاري ، نويسندگي ، هنر و كارهاي فكري هستند .
گروه خوني AB : افرادي منطقي ، حسابگر ، امين و روراست ، سازمان دهنده ، مطيع و در عين حال نيرومند هستند. اين افراد به آساني كسي را نمي بخشند ، گاهي خشمگين مي شوند ، اغماض را دوست ندارند ، محافظه كار هستند و نمي شود آنها را به آساني شناخت و دستشان را خواند . اينان براي مديريت ، قضاوت ، نمايندگي ، كارگري و كار فرمايي ( هر دو ) مناسبترند.
گروه خوني O : افرادي سالمتر ، داراي هدف مشخص آ ينده نگر و انديشمند هستند ولي در عين حال بيش از ديگران حسود و مقام طلب هستند و پرحرفي مي كنند . افراد اين گروه سياستمداران ، وزيران و همچنين ورزشكاران خوبي مي توانند بشوند .
گروه خون يك فرد نشان دهنده نوع آنتي ژن ( نوعي پروتئين ) است كه در گلبول قرمز آن فرد وجود دارد . افراد داراي آنتي ژن A از گروه خوني A ومردمان داراي آنتي ژن B از گروه خوني B وافراد داراي هر دو نوع آنتي ژن از گروه خوني AB هستند و كساني كه داراي آنتي ژن A و B نيستند از گروه خوني O هستند.