با اينكه كمتر از ده سال از زندگي مشترك من و شوهرم ميگذرد، اما زندگي و رابطه ما بيشتر شبيه زوجي است كه سالهاي بسياري از ازدواجشان ميگذرد. با وجود اينكه ما از بسياري جهات تفاهم داريم و از همراهي با يكديگر لذت ميبريم، اما اهل زمزمه ها يا رفتارهاي عاشقانه نيستيم!
عده اي حتي با گذشت چند دهه از زندگي مشتركشان هنوز هم نسبت به يكديگر احساساتي سرشار از اشتياق دارند و عده اي پس از گذشت 20 سال هنوز تمام جزئيات آشنايي و ازدواجشان را با وسواس كامل به ياد مي آورند.

ممكن است اين رابطه در نظر عده اي سنگين و فاقد ظرافت باشد، اما بسياري از كارشناسان علوم اجتماعي ما از آن دسته افرادي هستيم كه از عشق به دوستي رسيده ايم.

عشق براي زوجهاي ديگر ميتواند بسيار متفاوت باشد. عده اي حتي با گذشت چند دهه از زندگي مشتركشان هنوز هم نسبت به يكديگر احساساتي سرشار از اشتياق دارند و عده اي پس از گذشت 20 سال هنوز تمام جزئيات آشنايي و ازدواجشان را با وسواس كامل به ياد مي آورند. در واقع، بنا به گفته متخصصين، در كل شش حالت مختلف براي "عاشق بودن" وجود دارد و شيوه عشق ورزي هر شخص ميتواند در دوران يك رابطه تغيير كند.

دكتر سوزان هندريك (Susan Hendrick) روانشناس، همراه با همسر و دستيار تحقيقاتي خود دكتر كلايد هندريك (Clyde Hendrick) به مدت 25 سال است كه بر روابط اجتماعي افراد تحقيق ميكنند. به گفته ايشان، با دانستن شيوه عشق ورزي ميتوان رابطه را ارزيابي نمود و انتظارات واقع بينانه تري نسبت به عشق و رشد آن به دست آورد.

با دانستن اينكه به چه شيوه اي عشق ميورزيد، ميتوانيد رابطه سالمتر و شادمانه تري با همسر خود به وجود آوريد. پس ببينيد كه چگونه عاشقي هستيد!

عاشق احساساتي
اين افراد عاشق "عاشق بودن" هستند. آنها به سادگي به روي زيبا با جذابيتهاي ظاهري ديگر دل ميبندند و سپس با از بين رفتن يا تغيير كردن اين ظواهر، مايوس ميشوند.

به خاطر داشته باشيد كه عشق واقعي نبايد با كم شدن موي سر معشوق رو به نقصان بگذارد و احساسات عاشقانه نبايد با پختگي رابطه، كمرنگ شود. اگر چنين عاشقي هستيد، براي زنده نگهداشتن عشق خود بهتر است قرار ملاقاتهاي عاشقانه و دو نفري بگذاريد، براي تعطيلات آخر هفته برنامه اي ترتيب دهيد و تعطيلات را با يكديگر سپري كنيد و نگذاريد كه عشق رومانتيك شما دچار روزمرگي شود.

عاشقي با معيارهاي ذهني متعدد
اين افراد ملاكهايي براي عاشق شدن دارند كه برايشان بسيار مهم است و قصد تغيير دادن آن را هم ندارند. آنها حتي در رابطه زناشويي نيز همسر خود را تحت فشار شديدي قرار ميدهند تا مطابق با استانداردهاي ايشان عمل كند.

اگر شما عاشق فهرست مشخصات خودساخته و از دسته افراد متوقع هستيد، براي حفظ رابطه بايد اين فهرست را دور بياندازيد. به عقيده كارشناسان وفادار ماندن به اين ليست بايدها و نبايدها، به رابطه اي فرسايشي و يا تنهايي منجر ميشود. آنچه بسيار اهميت دارد رفاقت، عشق و توانايي بخشش است نه چيزهايي كه براي تحت تاثير قرار دادن "ديگران" مهم باشد.

عاشق وسواسي
اين عاشقي است كه ميخواهد تمام اوقات خود را با معشوقش بگذراند و حتي پس از گذشت سالها، مدام نگران رابطه و زندگي زناشويي خود است. داشتن چنين همسري ميتواند طاقت فرسا بوده و يا به خاطر اوج و فرودهاي شخصيتي، موجب ناراحتي روحي طرف مقابل شود.

آيا اين حالات به نظرتان آشنا مي آيد؟ براي حفظ همسر و زندگي مشترك بايد دست از نگراني برداشته و زماني براي تنفس به معشوق خود بدهيد. به ياد داشته باشيد كه حتي شيرين ترين ها هم ميتوانند به مرز "بيش از حد" برسند و ديگر شيرين به نظر نيايند. اگر احساس نا امني در شما بسيار شديد است، بدون معطلي با يك متخصص مشورت كنيد و رابطه خود را بهبود بخشيد.

عاشق ايثارگر

عده اي مستعد ورود در رابطه اي هستند كه در آن بيش از آنچه به دست مي آورند، از خود مايه ميگذارند. گاهي احساس ميكنند كه اين رابطه به كلي يك طرفه شده است. يك نفر با از خود گذشتگي مدام در تلاش جلب رضايت و برآورده ساختن نيازهاي ديگري است و هيچ زماني براي مراقبت از "خود" كنار نگذاشته است.

اگر چنين عاشقي هستيد، بايد بدانيد كه خارج از چهارچوب زندگي زناشويي نيز چيزهايي براي لذت بردن هست و سواي همسرتان، دوستان و اقوامي وجود دارند. بايد زماني را به انجام فعاليتهاي مورد علاقه خودتان و معاشرت با افرادي كه دوست داريد اختصاص دهيد و بد نيست كه گاهي اين معاشرتها و فعاليتها، بدون حضور همسرتان باشد. به اين ترتيب با ارزش نهادن به خود، رابطه عاشقانه شما نيز تقويت ميشود.

عاشق "بازي"

اين دسته، عاشق دوران ناز و عشوه و به دست آوردن دل معشوق هستند. براي آنها تعقيب و گريز ابتداي يك رابطه بسيار جذاب تر است. آنها از يك رابطه طولاني مدت به سرعت خسته ميشوند و دوباره به فكر "شيطنت" مي افتند.

مراقب باشيد، اگر چنين دل بازيگري داريد، وسوسه را از زندگي خود دور كنيد و به جاي اينكه در جايي خارج از رابطه فعلي خود به دنبال هيجان باشيد، بكوشيد كه آنرا در همين رابطه ايجاد كنيد. ببينيد كه براي ورود به يك رابطه جديد چه قابليتهاي تازه اي از خود به نمايش ميگذاريد-مثلا ناگهان هوس چرخ و فلك سواري ميكنيد؟-، سپس آنها را در زندگي مشترك خود پياده كنيد.

عشق رفاقت آميز
اگر در رابطه اي شديدا رفاقت آميز هستيد كه از آن لذت ميبريد، ممكن است كم كم سر و كله عشق درآن پيدا شود. چنين روابطي ممكن است بسيار كند پيشروي كنند، اما بسيار مستحكم هستند. اما نكته دراينجاست كه نبايد فراموش كنيد رفاقت در زندگي مشترك همه چيز نيست و بايد جرقه هايي از احساسات و تمايلات آن را زيباتر و هيجان انگيزتر كند.