شايد حالت هاي خوابيدني كه به آن عادت كرده ايد، نتوانند شما را به بالاترين ميزان آرامش در هنگام خوابيدن برسانند، اما اين بار كه مي خواستيد بخوابيد به طرز خوابيدن خود دقيق شويد و ببنيد با كداميك از حالت هايي كه ما در اين مقاله برايتان توضيح مي دهيم، شباهت دارد.

دانشمندان معتقدند كه طرز خوابيدن افراد مي تواند نكات مهمي را در مورد خصوصيت آنها به ما بگويد.

خوب..... طرز خوابيدن شما چه چيزهايي در مورد شخصيتتان مي گويد؟

رياست انجمن ارزيابي خواب انگليس، پروفسور "كريس ايدزيكوسكي" در مورد 6 نمونه از رايج ترين حالات خوابيدن تحقيق كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه هر يك از آنها با يك كاراكتر شخصيتي منحصر به فرد در افراد مرتبط هستند
طرز خوابيدنتان چه چيزي هاي در مورد شخصيتتان مي گويد.....


حالت جنيني

افرادي كه خودشان را خم كرده و مانند دوران جنيني به خواب مي روند افرادي هستند كه از بيرون سر سخت اما قلباً انسان هاي ملايمي بوده و داراي روح بسيار لطيفي ميباشند. شايد در نگاه اول از كسي كه او را به تازگي ملاقات كرده اند، خجالت بكشند اما ديري نخواهد گذشت كه خجالتشان مي ريزد و آرام مي شوند. اين مورد يكي از شايع ترين حالات خوابيدن است. در تحقيقي كه انجام شد 41% از 1000 نفري كه تحت آزمايش بودند به اين حالت مي خوابيدند. خانم ها دو برابر بيشتر از آقايون به خوابيدن در اين حالت گرايش دارند.

چوب گرد


خوابيدن به پهلو در حاليكه دست ها پايين در كنار پهلو قرار دارد. اين افراد به سرعت با ديگران ارتباط برقرار مي كنند و از روابط اجتماعي بالايي برخوردار هستند. به راحتي به غريبه ها اعتماد مي كنند و دوست دارند هميشه در جمع هاي بزرگ شرك كنند. البته اين امكان هم وجود دارد كه اندكي زودتر از سايرن گول بخورند.

آرزومند

افرادي كه به پهلو مي خوابند در حاليكه دست هايشان به سمت خارج و جلو است داراي طبع بازي هستند اما در عين حال مي توانند شكاك، غرغرو و عيب جو نيز باشند. در تصميم گيري قدري تعلل به خرج مي دهند اما زمانيكه تصميم به انجام كاري بگيرند، هيچ چيز نمي تواند آنها را وادار به تغيير نظرشان كند.

سرباز


خوابيدن به پشت در حاليكه دست ها به صورت صاف به پهلوها چسبيده باشد. افرادي كه به اين حالت مي خوابند معمولاً ساكت و خوددار هستند. تمايل چنداني به هياهو و سر و صدا ندارند و براي خود و سايرين مقررات و معيارهاي متعددي قائل مي شوند.

آزاد و رها

خوابيدن از جلو در حاليكه دست ها اطراف بالشت باشد و سر به يكي از طرفين چرخيده باشد. معمولاً افراد عجول، بي پروا، و كمي گستاخ به اين شيوه مي خوابند. آنها به سرعت عصباني مي شوند، به شدت آسيب پذير هستند و انتقاد و قرار گرفتن در شرايط سخت را دوست نمي دارند.

ستاره دريايي

خوابيدن بر روي پشت در حاليكه دست ها در اطراف بالشت قرار دارد. اين افراد به عنوان بهترين دوست ها براي ديگران به شمار مي آيند چرا كه به خوبي به حرف هاي ديگران گوش مي دهند و هر موقع كه نياز به كمكشان باشد، حاضر هستند. آنها معمولاً علاقه اي ندارند كه مركز توجه ديگران باشند.

البته گونه هاي مختلف ديگري از خوابيدن نيز وجود دارد كه در اين مطالعه بر روي آنها آزمايش نشده است.

پروفسور ايدزيكوسكي تاثير نحوه خوابيدن بر روي سلامتي را نيز مورد مطالعه قرار داده است. او معتقد است كه خوابيدن آزاد و رها براي سيستم گوارشي بسيار مناسب است. اين در حالي است كه موارد سرباز و ستاره دريايي موجب خور خور كردن شده و خواب خوبي را به همراه ندارند.

او معتقد است زمانيكه شكم آزاد باشد، افراد راحت مي توانند تنفس كنند و اعما و احشا در آرامش كامل قرار مي گيرند؛ اما اگر وزن بدن بر روي شكم قرار بگيرد، آنوقت ميزان اكسيژن دريافتي تحليل رفته و فشار بيشتري به شكم وارد مي شود كه اين امر موجب خور خور مي شود. البته ممكن است افرادي كه در اين حالات مي خوابند تا صح از خواب بيدار نشوند، اما از ساعات خواب خود بهره كافي نبرده و انرژي زيادي دريافت نمي كنند.

همچنين تحقيقات او گوياي اين مطلب هستند كه كمتر اتفاق مي افتد تا افراد حالت هاي خوابيدن خود را تغيير دهند و در اين ميان تنها 5% بودند كه اظهار مي داشتند هر شب حالت هاي خوابيدن خود را تغيير مي دهند.